button techsoup.cz
Ježek software s.r.o.
Město Kopřivnice
Kopřivnice - zdravé město
Město Příbor
hendik.cz

Zpravodaj

V rámci své osvětové činnosti vydává Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. čtvrtletník Zpravodaj, prostřednictvím kterého seznamuje především uživatele sociálních služeb, ale i zástupce státních a místních institucí a spolupracující organizace zejména s:

  • aktuálními informacemi o poskytovaných sociálních službách,
  • novinkami v oblasti sociálně právního zabezpečení zdravotně postižených,
  • nabídkami kompenzačních a ortopedických pomůcek (informace zejména o zajímavých novinkách, které se na trhu objeví),
  • volnočasovými aktivitami, které jsou organizovány jak bývalými organizačními složkami Sdružení zdravotně postižených, ale i jinými občanskými sdruženími v regionu.

ZPRAVODAJ MŮžETE BEZPLATNĚ ZÍSKAT:

  • na všech pracovištích Centra,
  • na sociálních odborech měst, ve kterých máme pracoviště,
  • na požádání poštou (zejména pro imobilní občany),
  • prostřednictvím spolupracujících organizací zdravotně postižených.

HLAVNÍ PŘÍNOS VYDÁVÁNÍ A DISTRIBUCE ZPRAVODAJE SPATŘUJEME ZEJMÉNA V TOM, žE:

  • občan se dozvídá o novinkách, které se ho úzce dotýkají, aniž by je musel vyhledávat - "přijdou za ním",
  • občan se zdravotním postižením má mnohdy pocit, že je tzv. na okraji - doručování Zpravodaje domů vnímá s pocitem, že na něho někdo myslí.

Zpravodaje ke stažení (formát PDF)

2024/1
2023/4, 2023/3, 2023/2, 2023/1
2022/4, 2022/3, 2022/2, 2022/1
2021/4, 2021/3, 2021/2, 2021/1
2020/4, 2020/3, 2020/2, 2020/1
2019/4, 2019/3, 2019/2, 2019/1
2018/4, 2018/3, 2018/2, 2018/1
2017/4, 2017/3, 2017/2, 2017/1
2016/4, 2016/3, 2016/2, 2016/1
2015/4, 2015/3, 2015/2, 2015/1
2014/4, 2014/3, 2014/2, 2014/1
2013/4, 2013/3, 2013/2, 2013/1
2012/4, 2012/3, 2012/2, 2012/1
2011/4, 2011/3, 2011/2, 2011/1
2010/4, 2010/3, 2010/2, 2010/1
2009/4, 2009/3, 2009/2, 2009/1
2008/2, 2008/1
2007/3, 2007/2, 2007/1
2006/4, 2006/3, 2006/2, 2006/1
2005/4, 2005/3, 2005/2, 2005/1