button techsoup.cz
Ježek software s.r.o.
Město Kopřivnice
Kopřivnice - zdravé město
Město Příbor
hendik.cz
Pro někoho samozřejmost, pro někoho výzva. Pomozte nám překonat tyto výzvy naších klientů. Na stránkách Hendik.cz máme svůj seznam přání, kde najdete přesně to co bychom nejvíce potřebovali. Můžete jej klasicky objednat a jako dopravu vybrat zaslat do střediska. Vše ostatní už zařídí Hendik.cz. Moc děkujeme všem dárcům, Vaše pomoc je opravdu vidět.
hendik.cz

Zpravodaj

V rámci své osvětové činnosti vydává Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. čtvrtletník Zpravodaj, prostřednictvím kterého seznamuje především uživatele sociálních služeb, ale i zástupce státních a místních institucí a spolupracující organizace zejména s:

  • aktuálními informacemi o poskytovaných sociálních službách,
  • novinkami v oblasti sociálně právního zabezpečení zdravotně postižených,
  • nabídkami kompenzačních a ortopedických pomůcek (informace zejména o zajímavých novinkách, které se na trhu objeví),
  • volnočasovými aktivitami, které jsou organizovány jak bývalými organizačními složkami Sdružení zdravotně postižených, ale i jinými občanskými sdruženími v regionu.

ZPRAVODAJ MŮžETE BEZPLATNĚ ZÍSKAT:

  • na všech pracovištích Centra,
  • na sociálních odborech měst, ve kterých máme pracoviště,
  • na požádání poštou (zejména pro imobilní občany),
  • prostřednictvím spolupracujících organizací zdravotně postižených.

HLAVNÍ PŘÍNOS VYDÁVÁNÍ A DISTRIBUCE ZPRAVODAJE SPATŘUJEME ZEJMÉNA V TOM, žE:

  • občan se dozvídá o novinkách, které se ho úzce dotýkají, aniž by je musel vyhledávat - "přijdou za ním",
  • občan se zdravotním postižením má mnohdy pocit, že je tzv. na okraji - doručování Zpravodaje domů vnímá s pocitem, že na něho někdo myslí.

Zpravodaje ke stažení (formát PDF)

2024/2, 2024/1
2023/4, 2023/3, 2023/2, 2023/1
2022/4, 2022/3, 2022/2, 2022/1
2021/4, 2021/3, 2021/2, 2021/1
2020/4, 2020/3, 2020/2, 2020/1
2019/4, 2019/3, 2019/2, 2019/1
2018/4, 2018/3, 2018/2, 2018/1
2017/4, 2017/3, 2017/2, 2017/1
2016/4, 2016/3, 2016/2, 2016/1
2015/4, 2015/3, 2015/2, 2015/1
2014/4, 2014/3, 2014/2, 2014/1
2013/4, 2013/3, 2013/2, 2013/1
2012/4, 2012/3, 2012/2, 2012/1
2011/4, 2011/3, 2011/2, 2011/1
2010/4, 2010/3, 2010/2, 2010/1
2009/4, 2009/3, 2009/2, 2009/1
2008/2, 2008/1
2007/3, 2007/2, 2007/1
2006/4, 2006/3, 2006/2, 2006/1
2005/4, 2005/3, 2005/2, 2005/1