button techsoup.cz
Ježek software s.r.o.
Město Kopřivnice
Kopřivnice - zdravé město
Město Příbor
hendik.cz

Základní informace

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. je obecně prospěšnou společností, která je založena podle zákona č. 248/1995  Sb. Realizuje své poslání a cíle prostřednictvím sítě pěti detašovaných pracovišť.

Organizace byla založena jako občanské sdružení v roce 2002. Zřizovatelé byly organizace realizující činnost ve prospěch občanů se zdravotním postižením.

  • Národní rada osob se zdravotním postižením ČR o.s.
  • Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR
  • Svaz tělesně postižených v ČR o.s.
  • Národní institut pro integraci osob se sníženou schopností pohybu a orientace o.s.

K 31.12.2013 byla organizace transformována na obecně prospěšnou společnost. Zřizovatelem je Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. krajská organizace Moravskoslezského kraje.

V rámci své činnosti zajištujeme služby ve prospěch osob se zdravotním postižením a seniorů.

Jedná se o osobní asistenci, individuální bezbariérovou dopravu, sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, půjčovnu kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, informační a vzdělávací akce a poradenské programy, které umožňují získání pracovního místa, návrat či udržení na trhu práce.

Organizační schéma a výroční zprávy

Usnesení soudu o zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností ve formátu PDF.

Organizační schéma ve formátu PDF.

Výroční zprávy ve formátu PDF:

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.