button techsoup.cz
Ježek software s.r.o.
Město Kopřivnice
Kopřivnice - zdravé město
Město Příbor
hendik.cz
Pro někoho samozřejmost, pro někoho výzva. Pomozte nám překonat tyto výzvy naších klientů. Na stránkách Hendik.cz máme svůj seznam přání, kde najdete přesně to co bychom nejvíce potřebovali. Můžete jej klasicky objednat a jako dopravu vybrat zaslat do střediska. Vše ostatní už zařídí Hendik.cz. Moc děkujeme všem dárcům, Vaše pomoc je opravdu vidět.
hendik.cz

Základní informace

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. je obecně prospěšnou společností, která je založena podle zákona č. 248/1995  Sb. Realizuje své poslání a cíle prostřednictvím sítě pěti detašovaných pracovišť.

Organizace byla založena jako občanské sdružení v roce 2002. Zřizovatelé byly organizace realizující činnost ve prospěch občanů se zdravotním postižením.

  • Národní rada osob se zdravotním postižením ČR o.s.
  • Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR
  • Svaz tělesně postižených v ČR o.s.
  • Národní institut pro integraci osob se sníženou schopností pohybu a orientace o.s.

K 31.12.2013 byla organizace transformována na obecně prospěšnou společnost. Zřizovatelem je Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. krajská organizace Moravskoslezského kraje.

V rámci své činnosti zajištujeme služby ve prospěch osob se zdravotním postižením a seniorů.

Jedná se o osobní asistenci, individuální bezbariérovou dopravu, sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, půjčovnu kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, informační a vzdělávací akce a poradenské programy, které umožňují získání pracovního místa, návrat či udržení na trhu práce.

Organizační schéma a výroční zprávy

Usnesení soudu o zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností ve formátu PDF.

Organizační schéma ve formátu PDF.

Výroční zprávy ve formátu PDF:

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.