button techsoup.cz
Ježek software s.r.o.
Město Kopřivnice
Kopřivnice - zdravé město
Město Příbor
hendik.cz
Pro někoho samozřejmost, pro někoho výzva. Pomozte nám překonat tyto výzvy naších klientů. Na stránkách Hendik.cz máme svůj seznam přání, kde najdete přesně to co bychom nejvíce potřebovali. Můžete jej klasicky objednat a jako dopravu vybrat zaslat do střediska. Vše ostatní už zařídí Hendik.cz. Moc děkujeme všem dárcům, Vaše pomoc je opravdu vidět.
hendik.cz

Poskytované služby

1. Poradna pro osoby se zdravotním postižením

Jedná se o sociální službu registrovanou podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, poskytovanou se zaměřením na potřeby osob se zdravotním postižením a seniory. Tato služba je bezplatně poskytována na všech našich pracovištích a zajišťují ji odborní sociální pracovníci. Mohou Vám nabídnout (více informací na záložce sociální poradenství…)

2. Občanská poradna Nový Jičín

Jedná se o sociální službu registrovanou podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, poskytovanou se zaměřením na lidi, kteří se dostali do obtížné životní situace a nedokáží už ji řešit vlastními silami. Služba je bezplatná, poskytovaná na pracovišti v Novém Jičíně a Kopřivnici. Je zajišťována odbornými poradci, kteří jsou připraveni Vám pomoci v (více informací na záložce občanská poradna…)

3. Osobní asistence

Jedná se o sociální službu registrovanou podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, poskytovanou se zaměřením na potřeby osob se zdravotním postižením a seniory. Služba je poskytována terénní formou, která probíhá v přirozeném prostředí uživatel (domov, škola, blízké okolí, apod.). Tuto službu zajišťujeme na všech našich pracovištích. Osobní asistenci částečně hradí uživatelé z příspěvku na péči podle vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb. Je poskytována vyškolenými pracovníky. (více informací na záložce osobní asistence…)

4. Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Jedná se o sociální službu registrovanou podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, poskytovanou se zaměřením na potřeby osob se zdravotním postižením a seniory. Služby v sobě zahrnují činnosti, které podporují samostatnost a rozvíjí činorodost člověka. Tyto služby Vám rovněž umožní navázat nové vztahy i přátelství. Aktivizační služby jsou poskytovány na pracovišti v Ostravě a Frýdku-Místku. Zaměřujeme se zejména na (více informací na záložce aktivizační činnosti…)

5. Půjčovna kompenzačních pomůcek

Tuto službu poskytujeme nad rámec základních činností stanovených zákonem o sociálních službách. Půjčovna neslouží k trvalému zapůjčení pomůcek, slouží k zapůjčení kompenzačních pomůcek na nezbytně nutnou dobu, než uživatel (nájemce) získá svou pomůcku hrazenou z příspěvku. Uživatel (nájemce) se musí zavázat, že se bude řídit nájemním řádem kompenzačních pomůcek. (více informací na záložce kompenzační pomůcky…)

6. Euroklíč

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., (dále jen STP) je od roku 1995 distributorem EUROklíčů pro osoby se zdravotním postižením v rámci celé ČR. V rámci Moravskoslezského kraje zajišťuje distribuci STP, krajská organizace Moravskoslezského kraje, se kterou naše organizace uzavřela smlouvu o spolupráci. Ta se týká zajištění informovanosti o EUROKLÍČI a jeho distribuce konečným uživatelům prostřednictvím všech našich pracovišť.

7. Spolupráce s orgány státní správy a místní samosprávy

Důležitým předpokladem kvalitního poskytování sociálních služeb je úzká spolupráce s orgány státní správy a samosprávy a aktivní účast na tvorbě strategických dokumentů v oblastech, které se týkají osob se zdravotním postižením. Naši pracovníci jsou členy v pracovních skupinách pro posuzování vhodné pracovní rehabilitace osob se zdravotním postižením při úřadech práce, pracovních skupinách pro komunitní plánování a sociálních komisích městských úřadů.

8. Služby dle místních podmínek

Mezi tyto služby patří například vydávání Zpravodaje, který vydává Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. jako čtvrtletník, prostřednictvím kterého seznamuje především uživatele sociálních služeb aktuálními informacemi. Dále prodej drobných kompenzačních pomůcek nebo prodej a distribuci publikací s tématikou zdravotně postižených osob.