button techsoup.cz
Ježek software s.r.o.
Město Kopřivnice
Kopřivnice - zdravé město
Město Příbor
hendik.cz
Pro někoho samozřejmost, pro někoho výzva. Pomozte nám překonat tyto výzvy naších klientů. Na stránkách Hendik.cz máme svůj seznam přání, kde najdete přesně to co bychom nejvíce potřebovali. Můžete jej klasicky objednat a jako dopravu vybrat zaslat do střediska. Vše ostatní už zařídí Hendik.cz. Moc děkujeme všem dárcům, Vaše pomoc je opravdu vidět.
hendik.cz


Individuální bezbariérová doprava pro osoby se zdravotním postižením

Máte zdravotní handicap a potřebujete se dopravit např. k lékaři, do školy, za svými koníčky nebo kamkoliv jinam? Pak jsme tady právě pro Vás.

Základní informace

Přeprava je zajišťována vozidly s klimatizací Škoda Roomster a Citroen Berlingo.

Individuální bezbariérová doprava pro osoby se zdravotním postižením Individuální bezbariérová doprava pro osoby se zdravotním postižením Individuální bezbariérová doprava pro osoby se zdravotním postižením
Nový úsporný osobní automobil Hyundai i10 Nájezdová plošina ve voze Citroen Berlingo Individuální bezbariérová doprava pro osoby se zdravotním postižením

Přeprava je možná v rámci okresů Opava, Ostrava, Nový Jičín a Bruntál. Ve výjimečných případech i do okolních okresů Moravskoslezského kraje.
Dopravní služba je provozována v pracovní dny (pondělí až pátek) od 7:00 do 15:00 hodin. Výjimečně je možné dopravu zajistit i v jiném čase či ve dnech pracovního klidu.

Doprava je určena

  • Osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu vysokého věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
  • Osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P , nebo mají přiznaný invalidní důchod, nebo seniorům nad 64 let věku.
  • Doprava bude poskytována i zájemcům, kteří se stanou imobilními krátkodobě (např. v důsledku úrazu, choroby).

Dopravu nelze poskytnout

  • Dětem do 24 kg nebo mladším 8 let.
  • Osobám mentálně či duševně postiženým bez doprovodu zákonného zástupce nebo kvalifikovaného personálu.
  • Přepravovaná osoba musí být alespoň částečně soběstačná při nastupování a vystupování. Pokud se neobejde bez speciální pomoci, musí ji mít zajištěnu (např. doprovodem).

Před první jízdou

Zájemci o přepravu, kteří nemají s poskytovatelem uzavřenou smlouvu na dopravu, mohou požádat o dopravu nejméně 10 kalendářních dní před první jízdou koordinátora, který se zájemcem dohodne termín osobního jednání. Při něm bude se zájemcem dohodnut termín dopravy a budou mu vysvětleny podmínky smlouvy vč. provozního řádu. Další změny rozsahu služby, nebo objednání další dopravy lze ji. provádět telefonicky. Dopručujeme objednávat dopravu s dostastečným předstihem, aby jste měli jistotu, že vozidlo nebude obsazeno.

Budou zjišťovány zejména tyto údaje: jméno a příjmení, trvalé bydliště, telefon, číslo průkazu ZTP nebo ZTP/P, nebo stupeň přiznaného invalidního důchodu, číslo občanského průkazu, druh postižení a způsob pomoci při nastupování a vystupování, kdy, odkud a kam bude přeprava uskutečněna.

Povinnosti zájemce o přepravu

  • Zajistit připadnou pomoc řidiči/asistentovi v manipulaci s uživatelem nebo jeho vozíkem, příp. jinými kompenzačními pomůckami.
  • Klienta může doprovázet maximálně jedna osoba (nutno nahlásit předem koordinátorovi).
  • Zvířata se nemohou dopravovat, s výjimkou doprovodného psa (asistenční/vodící pes).
  • Další podrobnosti poskytování této služby stanoví provozní řád, který je přílohou smlouvy, uzavírané vždy před první jízdou.

Ceník

Cena za dopravu je stanovena podle platného ceníku. Cena je stanovena ve výši 7 - 8 Kč za km ujetý s klientem. Dále klient hradí 90 - 130 Kč za hodinu podle skutečně spotřebovaného času. Tedy od sjedané doby s uživatelem, včetně nezbytné doby pobytu s uživatelem a čekání na uživatele, až do dovozu uživatele na cílové místo a jeho vyložení, včetně nezbytné související dopomoci. Minimální celková úhrada za jednotlivou jízdu je stanovena na 60,- Kč. Změna cen je vyhrazena.

Poskytovatel může požadovat zálohu ve výši 100 Kč, která se bude hradit nejpozději při nástupu klienta do vozidla.

Ceníky ke stažení

Opavsko a Bruntálsko, Ostrava, Novojičínsko