button techsoup.cz
Ježek software s.r.o.
Město Kopřivnice
Kopřivnice - zdravé město
Město Příbor
hendik.cz
Pro někoho samozřejmost, pro někoho výzva. Pomozte nám překonat tyto výzvy naších klientů. Na stránkách Hendik.cz máme svůj seznam přání, kde najdete přesně to co bychom nejvíce potřebovali. Můžete jej klasicky objednat a jako dopravu vybrat zaslat do střediska. Vše ostatní už zařídí Hendik.cz. Moc děkujeme všem dárcům, Vaše pomoc je opravdu vidět.
hendik.cz

Poradna pro osoby se zdravotním postižením

Jedná se o sociální službu registrovanou podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, poskytovanou se zaměřením na potřeby osob se zdravotním postižením a seniorů. Naše organizace nabízí tuto službu prostřednictvím registrovaných sociálních služeb v pěti okresech Moravskoslezského kaje:

BruntálOpavaOstravaFrýdek-MístekNový Jičín

Poslání

Posláním služby je poskytovat odbornou poradenskou pomoc a podporu osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci z důvodu zdravotního postižení nebo věku, a tím za aktivní účasti uživatelů přispívat k řešení situace.

Služba je poskytována bezplatně na pracovištích v Bruntále, Krnově, Rýmařově a Vrbně pod Pradědem, Opavě, Ostravě, Frýdku-Místku, a Novém Jičíně odbornými poradci.

Cíle služby

  Sociální poradenství
 • zvyšovat orientaci uživatelů v systémech sociální podpory, sociální péče a sociálních služeb a tím zvyšovat schopnost řešit svou obtížnou sociální situaci, prosazovat svá práva a dostát svým povinnostem,
 • zvyšovat schopnost uplatnitelnosti osob se zdravotním postižením na trhu práce,
 • zvyšovat schopnost překonávat fyzické bariéry pomocí půjčovny kompenzačních pomůcek.

Okruh osob, kterým je poradna určena

Služba je určená osobám, které se ocitly v obtížné sociální situaci z důvodu zdravotního postižení nebo vysokého věku. Minimální věk uživatele služby je 15 let.

Okruh osob, kterým služba není určena

 • osobám, se kterými není možné se slovně dorozumět,
 • osobám postiženým úplnou hluchoslepotou,
 • cizincům bez znalostí českého nebo slovenského jazyka bez doprovodu osoby, která hovoří uvedenými jazyky.

Principy služby

 • Nezávislost - služba je nezávislá na subjektech, které se podílejí na řešení sociální situace uživatele.
 • Respektování uživatelů - respektování uživatelů v oblasti soukromí, přání a projevech svobodné vůle.
 • Partnerství a komunikace - vztah mezi uživatelem a poradcem se zakládá na vzájemné důvěře a spolupráci.
 • Individuální přístup - přistupujeme ke každému uživateli s ohledem na jeho potřeby a přání.
 • Profesionalita - odborný přístup k uživateli, dodržování pravidel etického chování (Etický kodex sociálních pracovníků).
 • Anonymita - u každého uživatele je zachována anonymita a nemusí uvádět své jméno.

Přehled nabízených činností

Sociální poradenstvíPoradenství zajišťují kvalifikovaní pracovníci. Mohou Vám nabídnout zejména:

 • sociální poradenství v oblastech:
  • systému státní sociální podpory,
  • dávek pro osoby se zdravotním postižením (příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku, průkaz osoby se zdravotním postižením a dalších benefitů),
  • systému sociálních služeb a zákona o sociálních službách. Jedná se zejména o pomoc a podporu s vyřízením a při využití příspěvku na péči, s vyhledáním a výběrem vhodné sociální služby,
  • invalidních důchodů. Jedná se o pomoc a podporu při vyřizování nároku na invalidní důchod,
  • pomoci v hmotné nouzi. Jedná se o pomoc a podporu při vyřizování příspěvku na živobytí, doplatku na bydlení a mimořádné okamžité pomoci,
  • poradenství v oblasti omezení svéprávnosti. Jedná se o pomoc při přípravě návrhu na omezení svéprávnosti, návrhu na změnu opatrovníka apod.
  • zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Jedná se zejména o pomoc a podporu při vyhledávání pracovních příležitostí, zprostředkování údajů o rekvalifikačních programech a jiných možnostech usnadnění vstupu do zaměstnání.
   Poskytneme obecné informace o právech a povinnostech uchazečů nebo zájemců o práci na Úřadech práce a o Vašich právech a povinnostech vyplývajících z pracovně právního vztahu (např. způsob sjednání pracovního poměru, výše minimální mzdy).
   Nabízíme pomoc a podporu při přípravě motivačního dopisu nebo životopisu a skupinové motivačně vzdělávací aktivity zaměřené na sebepoznávání, zvýšení sebevědomí, rozvoj osobnostních dovedností, praktické ukázky využití znalostí, osvojení relaxačních technik apod.,
  • dluhového poradenství. Jedná se o pomoc nebo podporu při hledání řešení obtížné finanční situace. Informace o možnostech, právech a povinnostech dlužníků, ručitelů a věřitelů. Pomoc nebo podpora při navazování kontaktů s věřiteli, apod. (jen v rámci Poradny pro osoby se zdravotním postižením Bruntál a Frýdek-Místek),
 • vzdělávací činnost, která zahrnuje osvětovou činnost pro větší či menší skupiny osob formou přednášky či prezentace výše uvedených témat v rozsáhlé síti organizací, zaměřujících svou činnost na osoby se zdravotním postižením a seniory,
 • poradenství při výběru kompenzačních pomůcek i podmínek s nimi spojenými pro různé druhy zdravotního postižení včetně poradenství při výběru vhodného výrobce kompenzačních pomůcek a vyhledání odborného lékaře pro vypsání poukazu. Centrum rovněž provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek,
 • poskytování informací o ozdravných, relaxačních, životosprávných a rehabilitačních pobytech, kurzech, rehabilitačním plavání nebo cvičení aj.,
 • zprostředkování odborných konzultací v oblasti životního prostředí zdravotně postižených (stavební úpravy bytů, domů, komunikací apod.), při kterých spolupracujeme s externími odborníky.