button techsoup.cz
Ježek software s.r.o.
Město Kopřivnice
Kopřivnice - zdravé město
Město Příbor
hendik.cz
Pro někoho samozřejmost, pro někoho výzva. Pomozte nám překonat tyto výzvy naších klientů. Na stránkách Hendik.cz máme svůj seznam přání, kde najdete přesně to co bychom nejvíce potřebovali. Můžete jej klasicky objednat a jako dopravu vybrat zaslat do střediska. Vše ostatní už zařídí Hendik.cz. Moc děkujeme všem dárcům, Vaše pomoc je opravdu vidět.
hendik.cz


Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením


Posláním sociálně aktivizačních služeb pro osoby se zdravotním postižením je podpora rozvíjení individuálních schopností a dovedností osob se zdravotním postižením, vedoucí k začlenění do společnosti, zejména na trh práce. Služby v sobě zahrnují činnosti, které podporují samostatnost a rozvíjí činorodost člověka. Tyto služby Vám rovněž umožní navázat nové vztahy a přátelství. Služby jsou poskytovány formou motivačních a vzdělávacích aktivit bezplatně na detašovaném pracovišti v Ostravě, Opavě a Frýdku-Místku. Zejména se zaměřujeme na tyto aktivity:

 • Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postiženímcvičení pro zdokonalení pohybu a koordinace rukou, páteře, končetin (cvičení jógy na židlích ve Frýdku-Místku)
 • nabídku klubových a sportovních činností, které zahrnují aktivizační činnosti v rámci určité skupiny osob se zdravotním postižením
 • pořádání odborných besed a kroužků, které se zaměřují na tématiku vhodnou pro zdravotně postižené občany, zohledňují zejména jejich přání a potřeby a snaží se podporovat shledávání osob s podobným zdravotním postižením a obdobnými problémovými situacemi, a setkávání se s různými odborníky pro vybrané záležitosti (kompenzační pomůcky, finančnictví, atd.). Kroužky se zaměřují na výtvarnou nebo hudební tématiku, např. se jedná o muzikoterapii, ergoterapii, kroužek dovedných rukou (šití) a mnoho dalších.

Stěžejním přínosem těchto zájmových činností je smysluplné naplnění volného času osob se zdravotním postižením. Některé aktivity také představují přípravu na zaměstnání, zlepšení přístupu k získání zaměstnání a pomoc osobám se zdravotním postižením při jejich sociální integraci.

Ergoterapie (22.06.2021) Ergoterapie (26.05.2020) Ergoterapie (22.06.2021) Ergoterapie (20.07.2021) Ergoterapie (17.08.2021) Jóga na židlích - trénink mozku (01.11.2021) Jóga na židlích - trénink mozku (13.12.2021) Jóga na židlích - trénink mozku (15.11.2021) Jóga na židlích - trénink mozku (21.02.2022) Jóga na židlích - trénink mozku (21.02.2022) Jóga na židlích - trénink mozku (21.02.2022) Jóga na židlích - trénink mozku (15.11.2021) Jóga na židlích - trénink mozku (13.12.2021) Jóga na židlích - trénink mozku (10.01.2022) Jóga na židlích - trénink mozku (31.01.2022) Jóga na židlích - trénink mozku (22.11.2021) Jóga na židlích - trénink mozku (14.02.2022) Jóga na židlích - trénink mozku (06.12.2022) Korálkování (26.10.2021) Korálkování (15.12.2020) Korálkování (10.03.2020) Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Cíle sociálně aktivizačních služeb

 • prostřednictvím motivačních a vzdělávacích aktivit, zejména kurzu "Základy na počítači", rozšiřovat dovednosti a zkušenosti uživatelů uplatnitelné v profesním životě, a tím podporovat jejich začlenění na trh práce,
 • zmírnit bariéry v přístupu k informacím
 • zvýšit schopnost překonávat bariéry a získávat informace prostřednictvím Internetu, rozšiřovat možnosti navazování kontaktů k vytváření nových přátelství osob s podobnými zájmy.

Okruh osob, kterým jsou sociálně aktivizační služby určeny

Sociálně aktivizační služby jsou určeny pro osoby se zdravotním postižením ve věku od 15 let.

Okruh osob, kterým sociálně aktivizační služby nejsou určeny

Sociálně aktivizační služby nejsou určeny osobám s mentálním postižením a osobám s úplnou ztrátou zraku nebo sluchu.

Principy služby

 • Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postiženímdodržování základních lidských práv a svobod
 • nezávislost - služba je nezávislá na subjektech, které se podílejí na řešení sociální situace uživatele
 • nediskriminační přístup - je kladen důraz na rovný přístup všech uživatelů
 • partnerství a komunikace
 • bezplatnost - služby jsou uživatelům poskytovány bezplatně
 • individuální přístup
 • profesionalita - odborný přístup k uživateli

Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením

Aktuální nabídky sociálně aktivizačních služeb jednotlivých pracovišť lze získat v našem Zpravodaji nebo oslovením konkrétního pracoviště.