button techsoup.cz
Ježek software s.r.o.
Město Kopřivnice
Kopřivnice - zdravé město
Město Příbor
hendik.cz
Pro někoho samozřejmost, pro někoho výzva. Pomozte nám překonat tyto výzvy naších klientů. Na stránkách Hendik.cz máme svůj seznam přání, kde najdete přesně to co bychom nejvíce potřebovali. Můžete jej klasicky objednat a jako dopravu vybrat zaslat do střediska. Vše ostatní už zařídí Hendik.cz. Moc děkujeme všem dárcům, Vaše pomoc je opravdu vidět.
hendik.cz

Evropské projekty

Úspěšně ukončené projekty

Na trhu práce máme své místo!

Období realizace projektu: 15. 4. 2013 - 31. 3. 2015

Místa realizace:

 • DP Nový Jičín, Sokolovská 9, 741 01 Nový Jičín
 • DP Opava, Liptovská 21, 747 06 Opava (zastávka MHD Bílovecká)
 • DP Ostrava, Bieblova 3, 702 00 Ostrava (zastávka MHD Důl Jindřich)
 • DP Frýdek-Místek, Kolaříková 653, 738 01 Frýdek - Místek (zastávka MHD Místek, Anenská)
 • DP Bruntál, Dr. E. Beneše 1497/21, 792 01 Bruntál

Cílová skupina:

Cílovou skupinou projektu byly osoby s tělesným nebo kombinovaným postižením, bez ohledu na stupeň postižení, osoby s duševním onemocněním, přetrvávajícími psychickými obtížemi a osoby lehce mentálně postižené, které byly nezaměstnané déle než 6 měsíců.

Stručný popis projektu:

Projekt si kladl za cíl zvýšit zaměstnatelnost osob se zdravotním postižením ohrožených sociálním vyloučením a pomoci těmto osobám získat uplatnění na trhu práce.

Při vstupu do Projektu se účastníci dozvěděli základní informace o Projektu, jeho aktivitách, možnostech spolupráce a výstupech. Nabízené aktivity projektu jako nástroje pro zvýšení zaměstnatelnosti osob se zdravotním postižením umožnily účastníkům projektu načerpat nové a upevnit stávající vědomosti, dovednosti a schopnosti ve vztahu k pracovnímu trhu.

Společně k pracovnímu uplatnění

Období realizace projektu: 1. 6. 2012 - 31. 5. 2014

Místa realizace:

 • DP Nový Jičín, Sokolovská 9, 741 01 Nový Jičín
 • DP Opava, Liptovská 21, 747 06 Opava (zastávka MHD Bílovecká)
 • DP Ostrava, Bieblova 3, 702 00 Ostrava (zastávka MHD Důl Jindřich)
 • DP Frýdek-Místek, Kolaříková 653, 738 01 Frýdek - Místek (zastávka MHD Místek, Anenská)
 • DP Bruntál, Dr. E. Beneše 1497/21, 792 01 Bruntál

Cílová skupina:

Cílovou skupinou projektu byly osoby s tělesným nebo kombinovaným postižením, bez ohledu na stupeň postižení, osoby s duševním onemocněním, přetrvávajícími psychickými obtížemi a osoby lehce mentálně postižené, které byly nezaměstnané déle než 6 měsíců.

Stručný popis projektu:

Projekt si kladl za cíl zvýšit zaměstnatelnost osob se zdravotním postižením ohrožených sociálním vyloučením a pomoci těmto osobám získat uplatnění na trhu práce.

Při vstupu do Projektu se účastníci dozvěděli základní informace o Projektu, jeho aktivitách, možnostech spolupráce a výstupech. Nabízené aktivity projektu jako nástroje pro zvýšení zaměstnatelnosti osob se zdravotním postižením umožnily účastníkům projektu načerpat nové a upevnit stávající vědomosti, dovednosti a schopnosti ve vztahu k pracovnímu trhu.

Vzájemnou podporou k integraci na trh práce

Období realizace projektu: 1. 11. 2011 - 30. 9. 2013

Místo realizace:

 • DP Ostrava, Bieblova 3, 702 00 Ostrava (zastávka MHD Důl Jindřich)
 • DP Frýdek-Místek, Kolaříková 653, 738 01 Frýdek - Místek (zastávka MHD Místek, Anenská)
 • DP Opava, Liptovská 21, 747 06 Opava (zastávka MHD Bílovecká)
 • DP Nový Jičín, Sokolovská 9, 741 01 Nový Jičín

Cílová skupina:

Cílovou skupinou projektu byly osoby s tělesným nebo kombinovaným postižením, bez ohledu na stupeň postižení, které jsou nezaměstnané déle než 5 měsíců. Projektové aktivity nebyly určeny osobám s úplnou ztrátou zraku, anebo sluchu.

Stručný obsah projektu:

Projekt měl za cíl pomoci osobám se zdravotním postižením získat zaměstnání, a zlepšit postavení těchto osob na trhu práce prostřednictvím aktivit, směřujících ke zlepšení jejich schopností, znalostí a dovedností.
Projektové aktivity probíhaly na pracovištích Centra. Územím, ze kterého byly osoby z cílové skupiny, byl Moravskoslezský kraj.


Koučování jako cesta k aktivnímu uplatnění zdravotně postižených osob na trhu práce

Období realizace projektu: 1. 7. 2010 - 31. 5. 2012

Místo realizace:

 • DP Ostrava, Bieblova 3, 702 00 (zastávka MHD Hotelový dům Jindřich)
 • DP Frýdek-Místek, Kolaříková 653, 738 01 (zastávka MHD Místek, Anenská)

Cílová skupina:

Projekt byl určen osobám se zdravotním postižením, kteří nejsou v evidenci úřadu práce jako uchazeči, ale jsou vedeni jako zájemci o zaměstnání nebo pracují, a hledají nové zaměstnání. Přičemž nezáleží na stupni a typu zdravotního postižení. Územím, ze kterého mohu být osoby z cílové skupiny, je celý Moravskoslezský kraj.

Stručný obsah projektu:

Projekt měl za cíl zvýšit zaměstnatelnost osob se zdravotním postižením prostřednictvím cíleného využívání aktivit a rovněž najít těmto osobám uplatnění na trhu práce.


Projekt NROS - Posílení kapacity neziskové organizace a její rozvoj

Období realizace projektu: 1. 8. 2007 - 31. 5. 2008

Úvodní setkání - NROS Projekt jsme realizovali díky finančním prostředkům z EU, poskytovatelem dotace byla Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS). Jak název napovídá, projekt byl zaměřen na posílení vnitřní struktury organizace, která se projevila na zlepšení služeb našim uživatelům.

Dopad projektu:

Projekt byl směřován do dvou klíčových oblastí, první z nich byla investice do lidských zdrojů v organizaci, druhou klíčovou oblastí byli uživatelé služeb Centra.

Níže uvedené cíle projektu ukazují oblasti, ve kterých došlo k rozvoji Centra pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje.
Úvodní setkání - NROS

Cíle projektu:

 • podpora lidských zdrojů
 • posílení finančního řízení
 • zkvalitnění a vytvoření nových vnitřních směrnic
 • zavedení a aktualizace SQSS
 • vytvoření strategických koncepcí a operačního plánování
 • budování vnějších vztahů
 • provedení auditu organizace

Posílení kapacity organizace mělo přímý vliv na podporu rozvoje sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením (podpora uplatnění osob se zdravotním postižením na trhu práce a omezení jejich sociální izolace apod.)

Projekt SROP - Komplexní sociální služby pro osoby zdravotně postižené

Období realizace projektu 1. 3. 2007 do 31. 3. 2008

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií, MMR, Moravskoslezským krajem a Statutárním městem Ostrava. Cílem projektu bylo zajištění dostupných a kvalitních poradenských a vzdělávacích služeb osobám, které v důsledku snížené soběstačnosti v některých oblastech nejsou schopny bez pomoci a podpory vyřešit vzniklou obtížnou sociální situaci, a umožnit těmto osobám, aby se v co nejvyšší možné míře zapojili do běžného života společnosti.

Místo realizace:

Projekt byl realizován v prostorách Centra pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje - především na detašovaném pracovišti v Ostravě. Část aktivit probíhala na detašovaných pracovištích v Bruntále a Novém Jičíně.

Cílová skupina:

Osoby se zdravotním postižením.

Cíle projektu:

 • zvýšení kvality a rozsahu poskytování odborného sociálního poradenství
 • zvýšení informovanosti a osvěty cílové skupiny
 • aktivizace a motivace ke vzdělání a pracovnímu uplatnění zdravotně postižených osob
 • osvojení si základů práce s počítačem a internetem
 • zlepšení jazykové vybavenosti
 • zlepšení jemné motoriky
 • zlepšení přístupu k potenciálním zaměstnavatelům a nabídkám práce v Moravskoslezském kraji
 • zlepšení uplatnitelnosti osob se zdravotním postižením na otevřeném trhu práce
 • získání potřebných informací/kontaktů bez nutnosti docházet na detašované pracoviště (internetové poradenství)

Aktivity projektu:

 • Pracovní poradenství - zahrnuje poskytování poradenství o možnostech zaměstnání osob se zdravotním postižením, jak zdravotně postiženým osobám, tak potenciálním zaměstnavatelům.
 • Sociálně aktivizační aktivity - jsou zaměřeny na rozvíjení, kultivaci a upevňování získaných vědomostí a rozvíjení dovedností a návyků potřebných k uplatnění v praktickém životě.
 • Informačně vzdělávací koutek - Pracovník koutku zajišťuje tok různých informací a asistuje při jejich vyhledávání. Jedná se o využití internetu, sledování různých typů inzerce, monitorování nabídek úřadu práce a personálních agentur.
 • Osobní asistence - umožňuje osobám se zdravotním postižením zůstat v domácím prostředí, chodit do školy, do zaměstnání, za kulturou, žít samostatnější a perspektivnější život.

Partner projektu

Vyšší odborná škola sociální v Ostravě.

Informační leták

Informační leták ve formátu PDF.
SROP