button techsoup.cz
Ježek software s.r.o.
Město Kopřivnice
Kopřivnice - zdravé město
Město Příbor
hendik.cz

Naši partneři

Srdečně děkujeme těm, kteří nám pomohli, ať již vlastní aktivitou, věcným darem, či finanční částkou, a těšíme se na další spolupráci.

Pokud si myslíte, že má naše práce smysl a chcete nás podpořit, uvítáme zejména podporu touto formou:

  1. Finanční příspěvky na činnost organizace, popřípadě na některou z našich aktivit.
    Bankovní spojení: 195 882 225/0300, ČSOB, a. s., divize Poštovní spořitelna
  2. Darování kompenzační pomůcky. Naši uživatelé nejčastěji požadují zapůjčit invalidní vozík. Uvítáme ale i jiné pomůcky.
  3. Darování odborné literatury.
  4. Tisk propagačních a informačních materiálů.
  5. Kancelářskou a prezentační techniku k zajištění prezentací pro osoby z naší cílové skupiny (projektor, plátno, notebook).
  6. Úpravy a opravy našich prostor, úložné systémy apod.

Pro dojednání konkrétních podmínek daru prosím kontaktujte ředitele organizace telefonickou nebo emailovou formou zde.

Děkujeme zejména těmto institucím, nadacím a podnikatelským subjektům: