button techsoup.cz
Ježek software s.r.o.
Město Kopřivnice
Kopřivnice - zdravé město
Město Příbor
hendik.cz
Pro někoho samozřejmost, pro někoho výzva. Pomozte nám překonat tyto výzvy naších klientů. Na stránkách Hendik.cz máme svůj seznam přání, kde najdete přesně to co bychom nejvíce potřebovali. Můžete jej klasicky objednat a jako dopravu vybrat zaslat do střediska. Vše ostatní už zařídí Hendik.cz. Moc děkujeme všem dárcům, Vaše pomoc je opravdu vidět.
hendik.cz

Archiv 2015

16. 12. 2015 - PF 2016

PF 2016

24. 11. 2015 - Zpravodaj 4/2015

Právě vyšlo poslední číslo našeho zpravodaje v tomto roce. Prohlédnout si ho můžete zde!

5. 11. 2015 - Prezentace služeb ve Frýdku Místku

Dne 4.11.2015 se konala v odpoledních hodinách na detašovaném pracovišti Frýdek Místek prezentace služeb organizace. Akce byla určena pro Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR z.s. Fotografie naleznete zde.

4. 11. 2015 - Prezentace s přednáškou ve Frýdku Místku

Dne 4.11.2015 se konala na detašovaném pracovišti Frýdek Místek prezentace spojená s přednáškou na téma "K otázkám svéprávnosti dle nového OZ". Akce byla určena primárně pro klub Míša, spadající pod zapsaný spolek Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR a místní organizaci Svazu tělesně postižených. Fotky naleznete zde.

29. 10. 2015 - Jak na dluhy

Moravskoslezský kraj v rámci Dotačního programu na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2015 podpořil náš projekt s názvem Jak na dluhy.

Cílem tohoto projektu bylo provést vzdělávací aktivity v rámci Poradny pro osoby se zdravotním postižením Bruntál pro tzv. rizikové jedince, kteří se mohou ocitnout v postavení obětí zadlužení (dlouhodobě nezaměstnaní, zadlužené domácnosti, osoby se zdravotním postižením, senioři, mládež, osoby bez přístřeší). Výstupem tohoto projektu je i informační brožura, kterou obdržel každý účastník přednášek. Obsahem přednášek bylo například seznámení se se základními finančními produkty, klíčovými oblastmi spotřebitelských úvěrů, s právy spotřebitelů a možnostmi obrany proti nekalým obchodním praktikám i možnostmi řešení zadlužení.

V rámci detašovaného pracoviště Bruntál jsme uskutečnili celkem 5 přednášek pro 90 účastníků.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.


Tento projekt je financován
z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

29. 9. 2015 - Zpravodaj 3/2015

Právě vyšlo třetí číslo našeho zpravodaje v tomto roce. Prohlédnout si ho můžete zde!

16. 9. 2015 - Den zdraví a sociálních služeb ve Frýdku Místku

Dne 24. září se uskuteční od 9:00 do 16:30 hod. v prostorách Národního domu akce pod názvem "Den zdraví a sociálních služeb 2015". Bližší informace naleznete zde.

Srdečně Vás zveme k našemu stánku.

10. 9. 2015 - Dotazníkové šetření mapující potřeby osob se zdravotním postižením na území města Opavy

Pečujete v rodině o osobu se zdravotním, mentálním nebo kombinovaným postižením a chybí vám na území města Opavy některé služby? Své názory nyní můžete sdělit prostřednictvím dotazníku, který vytvořil odbor sociálních věcí Magistrátu města Opavy ve spolupráci s pracovní skupinou tvořenou odborníky ze sociální oblasti.

Dotazník je možné vyplnit na webových stránkách statutárního města Opavy www.opava-city.cz/dotaznik-komunitni-planovani, nebo je možné si jej vyzvednout a vyplněný odevzdat nejpozději do 16.10.2015 na těchto místech:

  • Magistrát města Opavy, odbor sociálních věcí, Krnovská 71C, Opava, kancelář č. 116
  • Magistrát města Opavy - recepce, Krnovská 71C, Opava
  • Magistrát města Opavy - podatelna, Horní náměstí 69, Opava
  • Městské informační centrum Opava, Horní náměstí 67, Opava
  • Sírius p.o., Mánesova 7, Opava
  • Základní škola a Praktická škola p.o., Slezského odboje 5, Opava
  • Základní škola pro tělesně postižené, Dostojevského 12, Opava.

8. 9. 2015 - Památky bez bariér?

Dne 12.9.2015 se v Opavě uskuteční akce s názvem "Památky bez bariér?" aneb procházka po opavských památkách očima tělesně znevýhodněných. Prohlídka začíná v 10:00 u kaple sv. Alžběty na Rybím trhu v Opavě. Provázet budou Marie Třísková a Milan Freiberg. Na programu je prohlídka Obecního domu, Domu umění a historické budovy Slezského muzea. Konec prohlídky je plánován ve 12:00. Cílem akce je zhodnotit přístupnost těchto budov pro tělesně postižené. Zváni jsou všichni zájemci o prohlídku, včetně lidí s tělesným znevýhodněním, kteří k pohybu využívají kompenzační pomůcky jako invalidní vozík nebo francouzské hole. Bližší informace o akci najdete na www.zaopavu.cz.

25. 8. 2015 - Změny provozní doby Detašovaného pracoviště Bruntál

Od 1. září 2015 dochází ke změně provozní doby Detašovaného pracoviště Bruntál a to u návštěvních hodin Poradny pro Osoby se zdravotním postižením Bruntál a koordinátora Osobní asistence Bruntálsko.

Nová návštěvní doba:

Úterý:8:30 - 12:00, 13:00 - 15:30Slezská 1, Krnov
Středa:8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30Dr. E. Beneše 21, Bruntál
Čtvrtek:8:00 - 12:00
12:30 - 14:30
8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
1. čtvrtek v měsíci Rýmařov
2. čtvrtek v měsíci Vrbno pod Pradědem
ostatní čtvrtky na objednání

24. 8. 2015 - Podpořený projekt "Rozvoj osobní asistence na Novojičínsku"

Moravskoslezský kraj podpořil náš projekt "Rozvoj osobní asistence na Novojičínsku" v rámci dotačního programu "Program rozvoje sociálních služeb, včetně navazujících činností a činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí na rok 2015".

Díky této finanční podpoře bylo možné navýšit okamžitou kapacitu služby z desíti úvazků osobních asistentek na dvanáct a to od března 2015. Projekt tímto reaguje na dlouhodobě neuspokojenou poptávku po službách osobní asistence na Novojičínsku.


Tento projekt je financován
z rozpočtu Moravskoslezského kraje.


21. 8. 2015 - XI. ročník Veletrhu sociálních služeb v Bruntále

Město Bruntál prostřednictvím odboru sociálních věcí pod záštitou komunitního plánování sociálních služeb pořádá již jedenáctý ročník Veletrhu sociálních služeb města Bruntál. Uskuteční se v sobotu 5. září 2015 od 9 do 14 hodin ve Společenském domě v Bruntále. Bližší informace naleznete zde.

17. 8. 2015 - Sportovní hry Hrabyně

V pátek 28. 8. 2015 se bude konat 14. ročník tradičních Sportovních her, kterých se každoročně účastní hendikepovaní sportovci z celé republiky. Celý den soutěží v nejrůznějších disciplínách, jako např. slalom na vozíku, hod oštěpem, minigolf a mnohé další a k večeru pak se vyhlašují vítězové jednotlivých kategorií. A na večer pak mají organizátoři připraven vždy skvělý kulturní program, při kterém se všichni náramně baví, a poté živou hudbu, u které se tančí na vozíčku i na nohou… Je zde také možnost vyzkoušet některé pomůcky nebo si nechat zadarmo zkontrolovat vozík a udělat mu drobný servis. Více informací naleznete zde.

28. 7. 2015 - Den sociálních služeb v Novém Jičíně

Dne 16.9.2015 se na Masarykově náměstí v Novém Jičíně uskuteční již šestý ročník akce pod názvem "Den sociálních služeb". Můžete se těšit na celou škálu poskytovatelů sociálních služeb v našem regionu, kteří budou ve svém stánku informovat o svých aktivitách širokou veřejnost. Nebude chybět i bohatý doprovodný program. Bližší informace naleznete zde.

8. 7. 2015 - Podpořený projekt

Moravskoslezský kraj v rámci Dotačního programu na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2015 podpořil náš projekt s názvem Jak na dluhy.

Cílem tohoto projektu je provést vzdělávací aktivity v rámci Poradny pro osoby se zdravotním postižením Bruntál pro tzv. rizikové jedince, kteří se mohou ocitnout v postavení obětí zadlužení (dlouhodobě nezaměstnaní, zadlužené domácnosti, osoby se zdravotním postižením, senioři, mládež, osoby bez přístřeší). Výstupem tohoto projektu bude i informační brožura, kterou obdrží každý účastník přednášek. Obsahem přednášek bude například seznámení se se základními finančními produkty, klíčovými oblastmi spotřebitelských úvěrů, s právy spotřebitelů a možnostmi obrany proti nekalým obchodním praktikám i možnostmi řešení zadlužení.

V rámci detašovaného pracoviště Bruntál plánujeme uskutečnit celkem 5 přednášek minimálně pro 75 účastníků.


Tento projekt je financován
z rozpočtu Moravskoslezského kraje.


17. 6. 2015 - Projekt Bariéry 2015

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, Detašované pracoviště ve spolupráci se členy pracovní skupiny Osob se zdravotním postižením Komunitního plánování sociálních služeb města Bruntál realizuje projekt, jehož hlavním smyslem je zjištění současného stavu případných technických a komunikačních bariér ve městě Bruntál a následné hledání způsobu, jak tyto bariéry postupně odstraňovat. Ke zmapování současného stavu zmíněných bariér můžete pomoci i Vy a to vyplněním dotazníku, který je součástí tohoto textu. Jeho vyplnění je samozřejmě dobrovolné. Jeho vyplněním, ale můžete přispět k odstranění bariér, s nimiž se třeba denně nebo jen občas v Bruntále setkáváte.

Vyplněné dotazníky můžete do 17. září 2015 odevzdat do schránek umístěných v budově Městského úřadu Bruntál, v přízemí u nástěnek Komunitního plánování města Bruntál nebo v Městském informačním středisku na náměstí Míru.

Dotazník k vyplnění naleznete zde.

Tento projekt je financován z rozpočtu města Bruntál.17. 6. 2015 - Pozvánka na akci Lidé lidem 2015

Již poosmé si Vás dovolujeme pozvat na akci Lidé lidem 2015 - přehlídka sociálních služeb a souvisejících aktivit, kterou pořádá statutární město Ostrava pod záštitou náměstka primátora Zbyňka Pražáka. Akce se uskuteční ve čtvrtek 25. 6. 2015 od 9 do 16 hodin na Masarykově náměstí v Ostravě. Představí se na něm netradiční formou organizace, které ve městě poskytují sociální služby a související aktivity.

Jednotliví poskytovatelé se budou prezentovat v samostatných stáncích, na podiu bude probíhat moderovaný kulturní program v podání uživatelů sociálních služeb a souvisejících aktivit. Připraveny jsou různé interaktivní dílny a workshopy.

Pozvánka na akci ke stažení zde.

12. 6. 2015 - Prezentace spojená s přednáškou v Raškovicích

Dne 10. 6. 2015 se konala výroční schůze Svazu postižených civilizačními chorobami, místní organizace Raškovice. Vedoucí detašovaného pracoviště Frýdek-Místek informoval členy schůze o službách pracoviště, následně se konala přednáška zaměřená především na problematiku spadající do dluhové problematiky. Na akci bylo přítomno 35 členů svazu, rovněž byly předány propagační materiály detašovaného pracoviště.

8. 6. 2015 - Pozvánka na den sociálních služeb v Kopřivnici

Město Kopřivnice v rámci akce "Víte, kde a jak pomáháme? Pomáhejte také!" pořádá výstavu poskytovatelů sociálních služeb a jiných pomáhajících organizací. Celá akce proběhne dne 15. června od 13-18 hodin. Srdečně vás zveme k našemu stánku. Bližší informace naleznete zde.

31. 5. 2015 - Představení poskytovatelů sociálních služeb v Příboře

Dne 31.5.2015 se konalo v rámci akce pod názvem "Den dětí" představení jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb v Příboře. Naše detašované pracoviště Nový Jičín při této příležitosti rovněž prezentovalo své služby. Fotky z akce naleznete zde.

22. 5. 2015 - Zpravodaj 2/2015

Právě vyšlo druhé číslo našeho zpravodaje v tomto roce. Prohlédnout si ho můžete zde!

11. 5. 2015 - Sportovní hry zdravotně postižených v Kopřivnici

Dne 15. - 16.5.2015 se v Kopřivnici před kulturním domem konají "Sportovní hry zdravotně postižených dětí a dospělých - Memoriál Petra Douska". Sportovní disciplíny jsou uzpůsobeny tak, aby se jich mohli v rámci svých možností zúčastnit všichni bez rozdílu handicapu i věku.

Memoriál Petra Douska je určen nejen pro handicapované, ale i pro jejich doprovody a širokou veřejnost.

Naše pracoviště detašované pracoviště Nový Jičín zde bude prezentovat své služby.

1. 4. 2015 - Vydávání nových průkazů OZP od 1. 4. 2015

Počínaje 1. 4. 2015 zahajuje Úřad práce ČR vydávání nových průkazů osoby se zdravotním postižením (průkaz OZP). Průkazy mimořádných výhod, které do konce roku 2011 vydávaly obecní úřady, a tzv. dočasné průkazy OZP zůstávají v platnosti pouze do 31. 12. 2015. To znamená, že do konce roku 2015 si je musí všichni jejich držitelé vyměnit. Nový průkaz vydává ÚP ČR po podání žádosti o přechod nároku na průkaz OZP.

Žádost lze získat elekronicky na webu MPSV.

Podrobnosti najdete v letáku.

25. 3. 2015 - 2. výstava kompenzačních pomůcek v Opavě

Speciálně pedagogické centrum Srdce spolu se Základní školou a Praktickou školou Opava pořádá dne 28. dubna 2015 výstavu kompenzačních pomůcek. Na akci nebude chybět ani naše organizace. Srdečně Vás tímto zveme k našemu stánku.

Bližší informace naleznete zde.

12. 3. 2015 - "Klub čaje o páté" - Jarní inspirace

Přijměte prosím naše srdečné pozvání na setkání klubu "Čaje o páté" ve čtvrtek 19. 3. 2015 od 15 hodiny na ul. Bieblova 3, Ostrava.

Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

26. 2. 2015 - Zpravodaj 1/2015

Právě vyšlo první číslo našeho zpravodaje v tomto roce. Prohlédnout si ho můžete zde!

18. 2. 2015 - Veřejné připomínkování Komunitního plánu v Novém Jičíně

Návrh Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících ve městě Nový Jičín na léta 2016-2019 je v pořadí již 3. zpracovaným řídícím dokumentem pro sociální politiku města, který nastavuje strategii v oblasti plánování a rozvoje sociálních služeb. Byl zpracován v rámci dlouhodobě nastaveného procesu plánování na úrovni města za intenzivní spolupráce se zásadními partnery, tedy zástupci města, poskytovatelů i uživatelů sociálních služeb v rámci činnosti jednotlivých pracovních skupin. Významným způsobem úročí zkušenosti získané v procesech plánování, rozvoje kvality a deinstitucionalizace sociálních služeb.

Termín pro ukončení připomínkovacího řízení je stanoven na 27.2.2015. Své připomínky či podněty, prosím, doručte buď elektronicky Mgr. Daniele Susíkové na e-mail dsusikova<zavinac>novyjicin-town.cz nebo písemně či osobně na odbor sociálních věcí Městského úřadu Nový Jičín. Na připomínky, které nebudou na daném formuláři či dojdou po termínu, nebude brán zřetel.

Návrh Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících ve městě Nový Jičín na léta 2016-2019 a Formulář pro připomínkování návrhu "Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících ve městě Nový Jičín na léta 2016-2019", naleznete na těchto webových stránkách: http://novyjicin.cz/cz/urad/medialni-informace/aktuality/verejne-pripominkovani-komunitniho-planu/.

28. 1. 2015 - Burza práce a rekvalifikací v Ostravě

Dne 5.2.2015 pořádá DTO CZ ve spolupráci s Úřadem práce ČR, Krajskou pobočkou Ostrava, další konání Burzy práce a rekvalifikací. Akce se zúčastní firmy s nabídkami pracovních příležitostí a firmy s nabídkami akreditovaných rekvalifikačních kurzů. Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s., detašované pracoviště v Ostravě zde bude prezentovat svoje služby. Od 11 hodin proběhne přednáška na téma Pracovní uplatnění osob se zdravotním postižením.

Jste srdečně zváni! Více v přiložené pozvánce zde.

Archiv: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007

zpět na aktuality