button techsoup.cz
Ježek software s.r.o.
Město Kopřivnice
Kopřivnice - zdravé město
Město Příbor
hendik.cz
Pro někoho samozřejmost, pro někoho výzva. Pomozte nám překonat tyto výzvy naších klientů. Na stránkách Hendik.cz máme svůj seznam přání, kde najdete přesně to co bychom nejvíce potřebovali. Můžete jej klasicky objednat a jako dopravu vybrat zaslat do střediska. Vše ostatní už zařídí Hendik.cz. Moc děkujeme všem dárcům, Vaše pomoc je opravdu vidět.
hendik.cz

Archiv 2014

17. 12. 2014 - PF 2015

PF 2015

16. 12. 2014 - Projekt Své závazky chci mít pod kontrolou – již se nenechám napálit

Moravskoslezský kraj v rámci Dotačního programu na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2014 podpořil náš projekt s názvem Své závazky chci mít pod kontrolou - již se nenechám napálit.

Cílem tohoto projektu bylo provést vzdělávací aktivity v rámci Občanské poradny Nový Jičín a Poradny pro osoby se zdravotním postižením (konkrétně Bruntál, Nový Jičín, Ostrava, Opava, Frýdek-Místek) pro tzv. rizikové jedince, kteří se mohou ocitnout v postavení obětí zadlužení (dlouhodobě nezaměstnaní, zadlužené domácnosti, osoby se zdravotním postižením, senioři, mládež, osoby bez přístřeší). Výstupem tohoto projektu byla i informační brožura, kterou obdržel každý účastník přednášek. Obsahem přednášek bylo například seznámení se se základními finančními produkty, klíčovými oblastmi spotřebitelských úvěrů, s právy spotřebitelů a možnostmi obrany proti nekalým obchodním praktikám i možnostmi řešení zadlužení.

V rámci všech detašovaných pracovišť jsme uskutečnili celkem 18 přednášek pro 318 posluchačů. Projekt byl realizován od 1.3.2014 do 30.11.2014.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.


Tento projekt je financován
z rozpočtu Moravskoslezského kraje.


11. 12. 2014 - "Klub čaje o páté" - Výroba ozdob a novoročních přání z papíru

Přijměte prosím naše srdečné pozvání na vánoční setkání klubu "Čaje o páté" ve středu 17. 12. 2014 od 15 hodiny na ul. Bieblova 3, Ostrava. V tomto předvánočním čase si zpříjemníme společně strávený čas výrobou ozdob a novoročních přání z papíru. Pomůcky k výrobě budou pro vás přichystány. Těšíme se na Vaši návštěvu a shledání!

Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

24. 11. 2014 - Zpravodaj 4/2014

Právě vyšlo poslední číslo našeho zpravodaje v tomto roce. Prohlédnout si ho můžete zde!

7. 11. 2014 - "Klub čaje o páté" - Výroba rámečku na fotografie

Dovolujeme si Vás pozvat na další setkání klubu "Čaje o páté", které se uskuteční ve středu 12.11.2014 od 15:00 hodin. Vyrobíme si rámeček na umístění fotografie z přírodnin, který může být hezkou dekorací nebo posloužit jako dárek. Pomůcky k výrobě budou pro vás přichystány. Těšíme se na Vaši návštěvu a shledání!

Více informací naleznete zde.

3. 11. 2014 - Projekt "Kompenzační pomůcky - cesta k mobilitě"

Moravskoslezský kraj podpořil náš projekt "Kompenzační pomůcky - cesta k mobilitě" v rámci dotačního titulu "Program podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2014".

Díky této finanční podpoře může naše organizace zakoupit elektrické polohovací lůžko včetně antidekubitní pěnové matrace a invalidní vozíky.


Tento projekt je financován
z rozpočtu Moravskoslezského kraje.


29. 10. 2014 - Projekt "Dostupnější Osobní asistence na Novojičínsku"

Moravskoslezský kraj podpořil náš projekt "Dostupnější Osobní asistence na Novojičínsku" v rámci dotačního titulu "Program podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2014".

Díky této finanční podpoře může naše organizace zakoupit automobil Citroen Berlingo, který bude sloužit k dopravě osobních asistentek do hůře dostupných míst na Novojičínsku. Vozidlo zároveň bude umožňovat přepravu i rozměrnějších kompenzačních pomůcek (zvedáky, lůžka polohovací mobilní, apod.).


Tento projekt je financován
z rozpočtu Moravskoslezského kraje.


27. 10. 2014 - "Klub čaje o páté" - Podzimní tvoření

Dovolujeme si Vás pozvat na další setkání klubu "Čaje o páté", které se uskuteční ve středu 29.10.2014 od 16:00 hodin na detašovaném pracovišti v Ostravě. Námětem bude výroba ozdobných svícnů s podzimnní tématikou spojená s příjemným setkáním u šálku čaje. Z kapacitních důvodů nás prosím kontaktujte pro potvrzení účasti na tel.č.: 596 115 318, osobně nebo emailem na: czp.martinkova<zavinac>czp-msk.cz.

Více informací naleznete zde.
Těšíme se na Vás.

13. 10. 2014 - Pestrý program v Domě kultury Ostrava

Zveme seniory i rodinné příslušníky na pestrý program v Domě kultury Ostrava dne 17. října 2014 od 9.00 do 13.00 hodin. Na jednom místě najdete prodejní výstavu, přednášky, besedy, internet, konzultace s lékaři i zdravotnická měření a mnoho dalšího. Vstup na všechny programy je zcela zdarma. Po celý den budou v provozu poradenská centra, kde můžete vznést svůj dotaz a hledat odpověď na Váš problém. Třeba jak postupovat v obtížné sociální situaci. Nebo na jaké dávky a služby sociální péče máte nárok. Chcete se dozvědět o službách osobní asistence pro seniory? Jaké jsou podmínky a jaké služby poskytují domovy pro seniory nebo domy s pečovatelskou službou? Přijďte si změřit tlak, tuk, stanovit výškováhový poměr. Věnovat se Vám budou odborníci, kteří podají i bližší informace. Nebo si necháte vyšetřit chodidla, abyste se dověděli o případných vadách pohybového aparátu. Poradí Vám i praktický lékař a výživový odborník (nutriční terapeut). Naše organizace bude mít na této prezentaci své zastoupení. Jste srdečně zváni!

2. 10. 2014 - Den otevřených dveří v Příboře

Dne 1. října 2014 se konala u příležitosti Světového dne seniorů, ve spolupráci Svazu tělesně postižených v ČR, míst. org. Příbor a Klubu seniorů v Příboře, akce pod názvem "Den otevřených dveří". Cílem bylo seznámit širokou veřejnost s činností obou organizací.

Naše detašované pracoviště Nový Jičín zde prezentovalo své služby. Fotky z akce naleznete zde.

30. 9. 2014 - ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM - PROJEKT NA TRHU PRÁCE MÁME SVÉ MÍSTO!

25. září proběhla v Domě sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách přednáška zaměřená na tématiku zaměstnávání, dávek a služeb pro osoby se zdravotním postižením. Posluchačům byl představen projekt "Na trhu práce máme své místo!", jehož cílem je podpora osob se zdravotním postižením v získání vhodného zaměstnání. Posluchače nabízený projekt velice zaujal. Zejména ocenili možnou pomoc při sestavování životopisu, motivačních dopisů, oslovování zaměstnavatelů a nácviku přijímacího pohovoru. Po přednášce následovala živá diskuze, kdy se účastníci podělili o své pracovní zkušenosti a zkušenosti při jednání se zaměstnavateli. V samotném závěru setkání pak sociální pracovnice odpovídala na dotazy týkající se možností zvýšení kvalifikace, míru a vývoj nezaměstnanosti na Opavsku či ochotu zaměstnavatelů obsazovat pracovní místa osobami se zdravotním postižením.

Projekt "Na trhu práce máme své místo!" probíhá od 15.4.2013 do 14.2.2015. Je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR. Zájemci o vstup do projektu se mohou stále hlásit!

Místa realizace:
• DP Ostrava, Bieblova 3, 702 00 Ostrava (zastávka MHD Důl Jindřich)
• DP Nový Jičín, Sokolovská 9, 741 01 Nový Jičín
• DP Opava, Liptovská 21, 747 06 Opava (zastávka MHD Bílovecká)
• DP Frýdek-Místek, Kolaříková 653, 738 01 Frýdek - Místek (zastávka MHD Místek, Anenská)
• DP Bruntál, Dr. E. Beneše 1497/21, 792 01 Bruntál

Za realizační tým projektu

Mgr. Eva Náhlíková
Liptovská 21, 747 06 Opava 6
tel: 553 734 109
e-mail: czp.nahlikova<zavinac>czp-msk.cz

29. 9. 2014 - Prezentace a přednáška v Raškovicích

Ve středu dne 24.9.2014 se konala v Raškovicích u Frýdku-Místku prezentace organizace spojená s přednáškou na téma "SVÉ ZÁVAZKY CHCI MÍT POD KONTROLOU - JIŽ SE NENECHÁM NAPÁLIT". Na akci bylo přítomno celkem 28 členů místní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, rovněž došlo k předání propagačních materiálů detašovaného pracoviště Frýdek-Místek.

26. 9. 2014 - "Klub čaje o páté" - Procvičování paměti, myšlení a soustředění

Dovolujeme se Vás pozvat na další setkání klubu "Čaje o páté", které se uskuteční ve středu 15.10.2014 od 16:00 hodin. Společně zábavnou formou procvičíme paměť, myšlení a také soustředění. Z kapacitních důvodů nás prosím kontaktujte pro potvrzení účasti na tel.č.: 596 115 318, osobně nebo emailem na: czp.martinkova<zavinac>czp-msk.cz.

Více informací naleznete zde.
Těšíme se na Vás.

25. 9. 2014 - Týden zdraví a sociálních služeb 2014 v Krnově

Město Krnov ve spolupráce s Komunitním plánováním města Krnova pořádá Týden zdraví a sociálních služeb 2014. Akce se uskuteční od 2. do 9. října 2014. Součástí týdne budou přednášky, sportovní aktivity, dny otevřených dveří a ve čtvrtek 2. října 2014 od 9 hodin do 17 hodin na Hlavním náměstí i Den zdraví a sociálních služeb spojený s prezentací poskytovatelů sociálních služeb a dalších návazných služeb.

Program Dne zdraví a sociálních služeb naleznete zde.
Program Týdne zdraví a sociálních služeb naleznete zde.
Program preventivní akce Každý svého zdraví strůjcem naleznete zde.

22. 9. 2014 - Zpravodaj 3/2014

Právě vyšlo třetí číslo našeho zpravodaje v tomto roce. Zpravodaj si můžete prohlédnout zde!

16. 9. 2014 - I zákon je kniha

OBČANSKÁ PORADNA Nový Jičín, Člen Asociace občanských poraden České republiky, ve spolupráci s Městskou knihovnou v Kopřivnici si vás dovoluje pozvat na přednášku "I zákon je kniha" aneb spotřebitelská práva v Novém občanském zákoníku (a jiných právních normách).

Přednáška se uskuteční v úterý 7.10.2014 od 17h v přednáškové místnosti Kulturního domu Kopřivnice (Obránců míru 368, 742 21 Kopřivnice) a je bezplatná.

Obsah přednášky:
- nákup a reklamace podle Nového občanského zákoníku
- práva spotřebitelů při uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory
- odstoupení od spotřebitelských smluv
- dozorčí, kontrolní a poradenské instituce v oblasti spotřebitelské

Tešíme se na setkání. Pozvánku naleznete zde.

5. 9. 2014 - BURZA PRÁCE A REKVALIFIKACÍ

Srdečně Vás zveme na setkání klubu "Čaje o páté", které se uskuteční netradičně v úterý již od 10 hodin. Společně navštívíme Burzu práce a rekvalifikací v Ostravě - Mariánských Horách, kterou pořádá DTO CZ. V případě dotazů nás můžete kontaktovat na tel.č.: 596 115 318, osobně nebo emailem na: czp.martinkova<zavinac>czp-msk.cz

Bližší informace naleznete zde.

4. 9. 2014 - Výstava projektů v Kopřivnici

V pátek dne 12.9.2014 se uskuteční v Kopřivnici akce pod názvem "Město je naše společné hřiště", kterou pořádá Městský úřad Kopřivnice. Cílem akce je představit projekty financované zdejší radnicí (např. v oblasti dopravy, infrastruktury, sociální oblasti), rovněž nebude chybět bohatý doprovodný program.

Srdečně Vás zveme k našemu stánku.

Bližší informace naleznete zde.

2. 9. 2014 - X. Veletrh sociálních služeb v Bruntále

Už desátý ročník Veletrhu sociálních služeb se uskuteční 6. září ve Společenském domě v Bruntále od 9 hodin. Smyslem užitečné akce je seznámit obyvatele Bruntálska s poskytovateli služeb, kteří nabízejí pomocnou ruku nejrůznějším cílovým skupinám. Součástí veletrhu bude také prezentace zdravotních pomůcek, jež zkvalitňují život lidem s různým postižením. Návštěvníci se mohou těšit i na pestrý doprovodný program s moderátorem z rádia Orion. Program naleznete zde.

26. 8. 2014 - Projekt k prevenci zadlužování v Novém Jičíně

Naše organizace spolupracuje na projektu zaměřeném na prevenci zadlužování, který byl finančně podpořen Městským úřadem Nový Jičín a Republikovým výborem pro prevenci kriminality MV ČR, v rámci Programu prevence kriminality na rok 2014.

Celý projekt má tyto výstupy:

1) příprava a distribuce informačních letáčků zaměřených na primární a sekundární prevenci zadlužování,
2) realizace dvou přednášek pro odbornou veřejnost (sociální pracovníci, strážníci Městské policie a policie ČR),
3) realizace dvou přednášek pro širokou veřejnost.

Informační letáky k prevenci zadlužování naleznete zde.

Pozvánku na přednášku "jak na dluhy II" pro laickou veřejnost naleznete zde.

15. 8. 2014 - PROJEKT "NA TRHU PRÁCE MÁME SVÉ MÍSTO!"

Účastníci projektu "Na trhu práce máme své místo!", jenž je realizován Centrem pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s., v letních měsících nezahálí a naplno se věnují splnění svého stanoveného cíle - nalezení zaměstnání a uplatnění se na trhu práce.

Opalování, výlety a koupání tak prokládají schůzkami se sociální pracovnicí, kde se v rámci Poradenského programu věnují sestavení reprezentativního životopisu, vyhledávání nabídek práce, reagování na inzeráty a nácviku přijímacího pohovoru. Řada z nich se také účastní aktivity Prezentace firem či Kurzu komunikačních dovedností. Nepodcenění přípravy, získávání nových informací a aktivní přístup přináší své ovoce. Řada z nich v průběhu měsíce srpna a září nastoupí do zaměstnání.

Fotografie z Kurzu komunikačních dovedností, který se konal na přelomu měsíce července a srpna zde.

Za realizační tým projektu

Mgr. Eva Náhlíková
Liptovská 21, 747 06 Opava 6
tel: 553 734 109
e-mail: czp.nahlikova<zavinac>czp-msk.cz

13. 8. 2014 - "Klub čaje o páté" - Pozvánka k výrobě šňůrek na brýle z perliček

Zveme Vás na setkání "Čaje o páté", které proběhne ve středu 20.8.2014 od 14 hodiny na ul. Bieblova 3, Ostrava. Uskuteční se poslední letní setkání, jehož tématem bude tvorba z korálků. Společně si vyrobíme ozdobné šňůrky na brýle. Těšíme se na vás. Více na pozvánce zde.

Z kapacitních důvodů nás pro potvrzení účasti prosím kontaktujte na tel. č.: 596 115 318, osobně nebo e-mailem na: czp.martinkova<zavinac>czp-msk.cz.

13. 8. 2014 - POZVÁNKA NA DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NOVÉM JIČÍNĚ

Dne 10.9.2014 se bude konat od 10:00 do 16:00 hod. na Masarykově náměstí v Novém Jičíně akce pod názvem Den sociálních služeb. Cílem akce je představit široké veřejnosti jednotlivé poskytovatele sociálních služeb, rovněž nebude chybět bohatý doprovodný program. Srdečně Vás tímto zveme k našemu stánku.

Bližší informace naleznete zde.

8. 8. 2014 - POZVÁNÍ NA "BURZU PRÁCE A REKVALIFIKACÍ"

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. detašované pracoviště v Ostravě bude prezentovat svoje služby a uspořádá přednášku na téma Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v rámci konání Burzy práce a rekvalifikací dne 9. září 2014 v DTO CZ (Mariánské náměstí 5 v Mariánských Horách). Burza práce a rekvalifikací je určena všem, kdo mají zájem získat či změnit zaměstnání, kteří si chtějí či potřebují měnit kvalifikaci formou rekvalifikačních kurzů, na své si přijdou i zájemci o brigády jak tuzemské, tak i zahraniční, a to v dělnických i technických profesích, v administrativě i službách. Pro bližší informace kontaktuje Mgr. Janu Martínkovou na tel. č. 596 115 318 nebo na emailu czp.martinkova<zavinac>czp-msk.cz.

Jste srdečně zváni! Více v přiložené pozvánce zde.

16. 7. 2014 - PRVNÍ SÉRIE PŘEDNÁŠEK PROJEKTU SVÉ ZÁVAZKY CHCI MÍT POD KONTROLOU - JIŽ SE NENECHÁM NAPÁLIT

V měsíci červnu 2014 proběhla první série přednášek projektu Své závazky chci mít pod kontrolou - již se nenechám napálit. Posluchači přednášek se dozvěděli užitečné informace z finanční oblasti zaměřené na sestavení optimálního rodinného rozpočtu, spotřebitelských úvěrů, informace jak postupovat v případě nesplácení závazků. Všem byla předána informační brožura k tomuto tématu.

Projekt je podpořen Moravskoslezským krajem.

Fotografie z přednášek naleznete zde.

14. 7. 2014 - "Klub čaje o páté" - Pozvánka k výrobě náramku

Dovolujeme si Vás pozvat na další milé setkání klubu "Čaje o páté" ve středu 23. 7. 2014 od 14 hod. na ul. Bieblova 3, Ostrava. Čeká nás výroba náramku z perliček, který doplní váš styl oblékání nebo může sloužit jako hezký dárek. Více na pozvánce zde.

Z kapacitních důvodů nás pro potvrzení účasti prosím kontaktujte na tel. č.: 596 115 318, osobně nebo e-mailem na: czp.martinkova<zavinac>czp-msk.cz.

30. 6. 2014 - "Klub čaje o páté" - Výroba zdobených záložek

Srdečně Vás zveme na setkání klubu "Čaje o páté" na středu 9.7.2014 od 14 hodiny na ul. Bieblova 3, Ostrava. Setkání bude zaměřeno na výrobu kreativních záložek do knih. Více na pozvánce zde. V případě Vašeho zájmu mě kontaktujte na tel: 596 115 318 nebo e-mailem czp.martinkova<zavinac>czp-msk.cz.

20. 6. 2014 - Dotazník pro zdravotně postižené

Vážení,
jsem zdravotně postižen (kvadruplegik) a dokončil jsem studium na VŠB-Technické universitě v Ostravě a nyní pokračuji v doktorském studiu. V rámci tohoto studia zpracovávám práci na téma "Vzory pro uživatelská rozhraní pro tělesně postižené".
Účelem následujícího dotazníku je zjistit, jaké softwarové a hardwarové pomůcky používají lidi se zdravotním postižením a to hlavně tělesným. Cílem je zjistit, jestli současné pomůcky jsou dostatečně vhodné pro lidi s tělesným postižením. Druhým cílem je zjistit, jaké zlepšení lze provést při ovládání jednotlivých programů a internetu.

Děkuji za vyplnění a odeslání uvedeného dotazníku.
Ing. Jaroslav Hořejší

Dotazník můžete vyplnit v režimu online ZDE.

20. 6. 2014 - Lidé lidem 2014

Dovolujeme si Vás pozvat na akci Lidé lidem 2014 - přehlídku sociálních služeb a souvisejících aktivit, kterou pořádá statutární město Ostrava pod záštitou náměstka primátora Martina Štěpánka. Již sedmý ročník se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 od 9 do 16.30 hodin na Masarykově náměstní v Ostravě a představí se na něm netradiční formou organizace, které ve městě poskytují sociální služby a související aktivity. Mezi poskytovateli sociálních služeb, kteří zde budou prezentovat své služby, nebude ani letos chybět naše organizace. Srdečně Vás zveme.

12. 6. 2014 - "Klub čaje o páté" - Trénování paměti

Dovolujeme se Vás pozvat na další setkání klubu "Čaje o páté", které se uskuteční ve středu 18.6.2014 od 15:00. Společně zábavnou formou procvičíme paměť, myšlení a také soustředění. Z kapacitních důvodů nás prosím kontaktujte pro potvrzení účasti na tel.č.: 596 115 318, osobně nebo e-mailem na: czp.martinkova<zavinac>czp-msk.cz.

Více naleznete zde.
Těšíme se na Vás.

5. 6. 2014 - Pozvánka na Den sociálních služeb - 11. června na Horním náměstí v Opavě

Komunitní plánování OpavaStatutární město Opava zve všechny občany na již 9. ročník Dne sociálních služeb, který se uskuteční ve středu 11. června od 10-16 hodin na Horním náměstí. Cílem akce je přiblížit široké veřejnosti sociální služby, které jsou poskytovány v Opavě a okolí. Srdečně Vás tedy zveme na tuto zajímavou akci, na které nebude chybět ani naše organizace.

Program akce naleznete zde.

28. 5. 2014 - Zpravodaj 2/2014

Po druhé v tomto roce přinášíme aktuality o činnosti na našich detašovaných pracovištích, mimo jiné o úspěšném výsledku inspekce v rámci služby Osobní asistence Opavsko, kterou jsme absolvovali začátkem května. Zpravodaj si můžete prohlédnout zde!

26. 5. 2014 - "Klub čaje o páté" - návštěva Knihovny města Ostravy

ádi bychom Vás tento měsíc pozvali v rámci aktivity "Čaj o páté" na netradiční exkurzi do Městské knihovny Ostrava (u Sýkorova mostu) a to dne 29.5.2014. Sraz bude v Centru pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s., detašované pracoviště Ostrava, na ulici Bieblova 3 ve 14:00 hod., nebo před samotnou knihovnou u Sýkorova mostu ve 14:25 hod. Budeme se těšit na setkání. Pozvánku neleznete zde.

26. 5. 2014 - Pozvánka na den sociálních služeb v Kopřivnici

Dne 30.5.2014 se v Kopřivnici uskuteční den sociálních služeb. Součástí této akce bude i bohatý doprovodný program (např. ukázka výcviku služebních psů Policie ČR, ukázka požárního útoku mladých hasičů, přehlídka zajímavé hasící techniky, apod.). Bližší informace naleznete zde.

Srdečně Vás tímto zveme k našemu stánku.

26. 5. 2014 - Pozvánka na bezbariérový festival COLOURS OF OSTRAVA 2014

Zveme Vás na náš bezbariérový hudební festival COLOURS OF OSTRAVA 2014! V rámci projektu COLOURS BEZ BARIÉR si Vás dovolujeme informovat o vylepšení servisu pro návštěvníky s pohybovým a zrakovým znevýhodněním. Osobní pozvání od ředitelky festivalu paní Zlaty Holušové a všechny potřebné informace k projektu Colours bez bariér naleznete v příloze.
TĚŠÍME SE NA VÁS!

22. 5. 2014 - NOC SNŮ V ZOO OSTRAVA (19.6.2014)

Zoo Ostrava Vás opět zve na tradiční akci pro handicapované s názvem NOC SNŮ. Ta se letos uskuteční ve čtvrtek 19.6.2014 od 19:00. Akce bude probíhat formou podvečerního průvodu po zoologické zahradě s několika zastaveními u dotykových stolků se zvířaty, proto se uskuteční pouze za příznivého počasí (v případě deště bude zvolen náhradní termín. Pro aktuální informace o konání v daný den volejte na telefonní číslo 596 241 269, případně sledujte webové stránky www.zoo-ostrava.cz.
Více informací můžete nalézt v přiložené pozvánce: zde.

21. 5. 2014 - KONCERT MARIÁNA BANGA A RADKA ŽALUDA

Zveme vás na akci pořádanou Městskou knihovnou Ostrava (u Sýkorova mostu) ve čtvrtek 22. května 2014 v 16.00 ve 2. p., kde se představí skvělí nevidomí interpreti Marián Banga a Radek Žalud. Pro oba dva zpěváky nebude tato akce v Ostravě prvním vystoupením. Jejich pěvecké umění jste mohli v minulém roce obdivovat na koncertu Všechny barvy duhy. Vstup je zdarma.

Pozvánky: 20. ročník FESTIVALU DNY UMĚNÍ NEVIDOMÝCH NA MORAVĚ, KONCERT MARIÁNA BANGA A RADKA ŽALUDA.

19. 5. 2014 - DOTAZNÍK K PROBLEMATICE ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Vyplněním tohoto dotazníku se podílíte na šetření případů týkajících se diskriminace ze strany železničních přepravců. Vyplnění dotazníku Vám nezabere více než 10 minut. Vyplněný dotazník prosím odevzdejte(zašlete) na naše detašované pracoviště. V případě, že se sami cítíte diskriminovaní, neváhejte se obrátit na veřejnou ochránkyni práv. Bližší informace naleznete zde: dopis, dotazník.

16. 5. 2014 - Setkání vozíčkářů Velehrad 2014

Maltézská pomoc, o. p. s. ve spolupráci s Českým velkopřevorstvím Suverénního řádu Maltézských rytířů a pod záštitou olomouckého arcibiskupa mons. Jana Graubnera pořádá tradiční Mezinárodní setkání vozíčků v rámci Dnů lidí dobré vůle. Rádi bychom Vás pozvali na tuto akci. Více se dozvíte v přiložené pozvánce.

14. 5. 2014 - Individuální bezbariérová doprava na Novojičínsku

Moravskoslezský kraj podpořil náš projekt "Individuální bezbariérová doprava na Novojičínsku" v rámci dotačního titulu "Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2014".

Individuální bezbariérová doprava je určena:

  • osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu vysokého věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby,
  • osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P, nebo mají přiznaný invalidní důchod, nebo seniorům nad 64 let věku,
  • dalším zájemcům, kteří se stanou imobilními krátkodobě (např. v důsledku úrazu, choroby).

Jedná se o službu částečně hrazenou klientem. Aktuální ceník a další informace najdete na našich webových stránkách (sekce: bezbariérová doprava). Zájemci o službu se mohou hlásit na telefonním čísle detašovaného pracoviště Nový Jičín: 556 709 403.


Tento projekt je financován
z rozpočtu Moravskoslezského kraje.


5. 5. 2014 - Sportovní hry v Kopřivnici

Dne 16.-17.5.2014 se před Kulturním domem v Kopřivnici, uskuteční Sportovní hry zdravotně postižených dětí a dospělých "Memoriál Petra Douska". Na akci bude bohatý program ve formě sportovních disciplín (např. hod oštěpem, vrh koulí, střelba z luku, slalom mechanických vozíků, slalom elektrických vozíků), také zde vystoupí Městský dechový orchestr Kopřivnice, Country skupina Kondoří, apod.

Naše pracoviště zde bude mít svůj stánek, ve kterém budeme informovat zájemce o našich službách. Bližší informace naleznete zde.

5. 5. 2014 - "Klub čaje o páté" - výroba sypaných mandal

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na pravidelné setkání klubu "Čaje o páté", které se uskuteční ve středu 7.5.2014 od 15. hodiny na ul. Bieblova 3, Ostrava. Tématem nám bude výroba sypaných mandal dle vaší kreativity a možností výměny pracovních zkušeností. Pozvánku, kde se dozvíte bližší informace, najdete zde.

5. 5. 2014 - DOPRAVA OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA PRADĚD

Dopravní společnost ARRIVA MORAVA a.s. v letošním roce opět nabízí možnost dopravy autobusem pro osoby s tělesným postižením nebo s omezenou možností pohybu až na nejvyšší horu Moravy - Praděd.
Výjezdy na Praděd byly společnosti ARRIVA MORAVA (AM a.s.) povoleny na základě Rozhodnutí CHKO Jeseníky v tomto roce v 8 termínech a to 22.5., 29.5., 5.6., 12.6., 19.6., 26.6., 4.9. a 11.9. 2014. Přeprava je určena výhradně lidem, kteří jsou držiteli průkazů TP, ZTP, ZTP/P a jejich nezbytnému doprovodu. Linka je vedena z Karlovy Studánky, dolního parkoviště přes Malou Morávku, stanici Hvězda na Ovčárnu a poté až na Praděd. Služba bude držitelům průkazů TP,ZTP a ZTP/P poskytnuta zcela zdarma. Vzhledem k omezené kapacitě je nutné si místo v autobuse předem rezervovat. Rezervaci zajišťuje AM a.s. na telefonu 597 827 730, v pracovních dnech od 8 do 14 hodin. Leták k nahlédnutí zde.

22. 4. 2014 - Přednáška "Co nám přinesl nový občanský zákoník?" v Kopřivnici

Město Kopřivnice ve spolupráci s Občanskou poradnou Nový Jičín připravilo pro seniory přednášku s názvem Co nám přinesl Nový občanský zákoník. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 24.4.2014 od 14:00 v zasedací místnosti Městského úřadu Kopřivnice (10.patro). Jste srdečně zváni. Bližší informace naleznete zde.

14. 4. 2014 - Individuální bezbariérová doprava na Opavsku

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje rozhodlo dne 27.2.2014 poskytnout účelovou dotaci na projekt "Individuální bezbariérová doprava na Opavsku", a to v rámci programu na podporu specializované dopravy. Tato dotace byla podmíněná finanční spoluúčastí obce minimálně ve výši 20 %, kterou na tento projekt schválilo Zastupitelstvo Statutárního města Opavy.

Bližší informace k individuální bezbariérového dopravě jsou uvedeny na webových stránkách našeho detašovaného pracoviště.


Tento projekt je financován
z rozpočtu Moravskoslezského kraje a Statutárního města Opavy.

14. 4. 2014 - Rozvoj osobní asistence na Opavsku

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje rozhodlo dne 27.2.2014 poskytnout účelovou dotaci na projekt "Rozvoj osobní asistence na Opavsku", a to v rámci programu na podporu rozvoje sociálních služeb vycházejících z potřeb obcí Moravskoslezského kraje. Službu osobní asistence v tomto roce také významně podpořilo Statutární město Opava.

Bližší informace k osobní asistenci jsou uvedeny na webových stránkách našeho detašovaného pracoviště.


Tento projekt je financován
z rozpočtu Moravskoslezského kraje a Statutárního města Opavy.

9. 4. 2014 - Podpořený projekt

Moravskoslezský kraj v rámci Dotačního programu na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2014 podpořil náš projekt s názvem Své závazky chci mít pod kontrolou - již se nenechám napálit.
Cílem tohoto projektu je provést vzdělávací aktivity v rámci Občanské poradny Nový Jičín a Poradny pro osoby se zdravotním postižením (konkrétně Bruntál, Nový Jičín, Ostrava, Opava, Frýdek-Místek) pro tzv. rizikové jedince, kteří se mohou ocitnout v postavení obětí zadlužení (dlouhodobě nezaměstnaní, zadlužené domácnosti, osoby se zdravotním postižením, senioři, mládež, osoby bez přístřeší). Výstupem tohoto projektu bude i informační brožura, kterou obdrží každý účastník přednášek. Obsahem přednášek bude například seznámení se se základními finančními produkty, klíčovými oblastmi spotřebitelských úvěrů, s právy spotřebitelů a možnostmi obrany proti nekalým obchodním praktikám i možnostmi řešení zadlužení.

V rámci všech detašovaných pracovišť plánujeme uskutečnit celkem 18 přednášek. V případě zájmu o realizaci vzdělávací aktivity ve vaší organizaci či spolku, se můžete nezávazně obrátit na e-mailový kontakt klevarova<zavinac>czp-msk.cz.


Tento projekt je financován
z rozpočtu Moravskoslezského kraje.


9. 4. 2014 - Změna konzultačních hodin Občanské poradny v Příboře

Občanská poradna od září 2014 mění své konzultační hodiny pro Příborské pracoviště a to z dosavadní středy na úterý. Návštěvní hodiny budou následující:

Příbor
Náměstí S. Freuda 19, 742 58 Příbor, v budově MěÚ v přízemí

ST: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00 (dopoledne bez objednávky, odpoledne pro objednané) –
do 31.8.2014

ÚT: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00 (dopoledne bez objednávky, odpoledne pro objednané) –
od 1.9.2014

2. 4. 2014 - Výstava kompenzačních pomůcek a hraček v Novém Jičíně

Základní škola speciální a Mateřská škola speciální Nový Jičín, pořádá v areálu školy dne 14.5.2014 Výstavu a prodej kompenzačních pomůcek a hraček. Na akci nebude chybět ani naše detašované pracoviště v Novém Jičíně. Srdečně Vás tímto zveme k našemu stánku.

Bližší informace naleznete zde.

31. 3. 2014 - Handicap sport festival

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice Vás zve k účasti na charitativní akci Handicap sport festival uřenou pro širokou veřejnost z řad aktivních i rekreačních sportovců. Jednodenní akce proběhne v areálu TJ Sokol Radvanice, v prostorách Ozdravného centra Ještěrka v Bartovicích a ve Společenském domě v Bartovicích dne 20. 6. 2014. Zájemci o účast v přátelských utkáních různých sportovních odvětví se mohou hlásit na Úřadě městského obvodu Radvanice a Bartovice u paní Jany Sedlákové v kanceláři č. 14, nebo tel. na č. 599416113, případně e-mailem na jsedlakova<zavinac>radvanice.ostrava.cz do 30. dubna 2014. Projekt je financovaný z dotace statutárního města Ostravy v rámci projektu "Ostrava - Evropské město sportu 2014".

Další informace zde:
http://radvanice.ostrava.cz/cs/o-radvanicich-a-bartovicich/aktualne/vyzva-pro-handicap-sport-festival

25. 3. 2014 - Beseda s odborníky přiblížila seniorům praktiky prodejců

Vedoucí pracoviště v Novém Jičíně se zúčastnil v Kopřivnici besedy, spolu s dalšími odborníky, na téma praktiky prodejců na předváděcích akcích. Beseda byla určena především pro seniory. Tato problematika postupně (nejen dle praxe občanské poradny) nabývá na svém významu, jelikož přesvědčovací techniky ze strany prodejců jsou stále agresivnější, vynalézavější a tedy i nebezpečnější. Vlivem těchto praktik se zejména senioři neúměrně zadlužují, celý problém má často nejen právní, ekonomický, ale i sociálně-psychologický a zdravotní rozměr.

Před samotnou besedou byl nejprve promítnut film Šmejdi, následně byla na toto téma vedena rozsáhlá diskuse mezi odborníky i širokou veřejností. Na akci byli přítomni kromě zástupce Občanské poradny Nový Jičín i zástupci České obchodní inspekce, Policie ČR, Živnostenského úřadu. Dorazila i spoluautorka dokumentárního snímku Šmejdi, psycholožka PhDr. Romana Mazalová. Fotografie z akce naleznete zde.

24. 3. 2014 - Sociálně aktivizační služby ve Frýdku-Místku

Rádi bychom Vás pozvali na setkání, která letos probíhají na pracovišti ve Frýdku-Místku. Každé pondělí od 9:30 do 11:00 hodin si můžete přijít zacvičit jógu pod vedením zkušené lektorky. Velmi zajímavé jsou také kroužky ergoterapie (ruční práce) a korálkování. Bližší informace k těmto kroužkům a termíny setkání najdete zde.

19. 3. 2014 - Zpravodaj 1/2014

Právě vyšlo první číslo našeho zpravodaje v tomto roce. Prohlédnout si ho můžete zde!

19. 3. 2014 - Konference Komunikace s klienty se specifickými potřebami

Termín: 16. 5. 2014, Domov pro seniory Slunečnice, Opavská 76, Ostrava Poruba

Konference je určena pro zdravotnické pracovníky. Téma konference a způsob přihlášení na konferenci je uveden v příloze zde. Téma "Lidé se zdravotním postižením, jejich potřeby a možnosti pomoci pohledem sociální pracovnice" přednáší Mgr. Jana Martínková, sociální pracovnice naší organizace.

13. 3. 2014 - Prezentace spojená s přednáškou ve Fulneku

Detašované pracoviště Nový Jičín realizovalo dne 7.3.2014 ve Fulneku pro členy Svazu postižených civilizačními chorobami Nový Jičín, míst. org. Fulnek, prezentaci služeb pracoviště spojenou s přednáškou na téma "Systém sociálního zabezpečení - aktuality pro rok 2014". Na akci bylo přítomno celkem 45 členů svazu, byly zodpovězeny i dotazy účastníků. Fotografie z akce naleznete zde.

12. 3. 2014 - Nabídka rekvalifikačních kurzů zdarma!

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. realizuje od 15. 4. 2013 do 14. 2. 2015 projekt s názvem "Na trhu práce máme své místo!". Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR.

Cílem projektu je, prostřednictvím poradenských, motivačních a vzdělávacích aktivit a individuálního přístupu pracovníků, podpořit osoby se zdravotním postižením z Moravskoslezského kraje v získání vhodného zaměstnání a zvýšit uplatnění těchto osob na trhu práce. Cílovou skupinou projektu jsou osoby s tělesným, duševním, smyslovým, lehkým mentálním nebo kombinovaným postižením, které jsou nezaměstnané déle než 6 měsíců. Jedná se o osoby, které jsou Českou správou sociálního zabezpečení uznány invalidní v I., II. nebo III. stupni nebo mají Úřadem práce České republiky přiznaný statut osoby se zdravotním znevýhodněním. Projektové aktivity nejsou určeny osobám s úplnou ztrátou zraku, anebo sluchu.

Projekt nabízí účastníkům poradenský program. Součástí projektu jsou i aktivity psychologické poradenství, pracovní a bilanční diagnostika, rekvalifikační kurzy, podpora uplatnění na trhu práce, podpůrné skupiny, poradenství zaměstnavatelům a motivační aktivity. Účastníci mají možnost využít i doprovodných aktivit, v podobě podpůrných finančních opatření, jejichž funkcí je motivace ke vstupu do projektu bez rizika, že zvýšené náklady na příslušné aktivity projektu odradí zájemce o práci od zapojení se do výše zmíněných aktivit.

Potenciální zájemci o vstup do projektu mají stále možnost využít všech uvedených aktivit, které projekt "Na trhu práce máme své místo!" nabízí.

Místa realizace:
• DP Ostrava, Bieblova 3, 702 00 Ostrava (zastávka MHD Důl Jindřich)
• DP Nový Jičín, Sokolovská 9, 741 01 Nový Jičín
• DP Opava, Liptovská 21, 747 06 Opava (zastávka MHD Bílovecká)
• DP Frýdek-Místek, Kolaříková 653, 738 01 Frýdek - Místek (zastávka MHD Místek, Anenská)
• DP Bruntál, Dr. E. Beneše 1497/21, 792 01 Bruntál

Zájemce o účast v projektu nás může kontaktovat
osobně: v konzultačních hodinách jednotlivých detašovaných pracovišť
elektronicky: czp.ostrava<zavinac>czp-msk.cz
telefonicky: tel. 596 115 318, 774 993 216

Více informací můžete nalézt zde.

12. 3. 2014 - INDIVIDUÁLNÍ BEZBARIÉROVÁ DOPRAVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

INDIVIDUÁLNÍ BEZBARIÉROVÁ DOPRAVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍMOd začátku roku 2014 poskytuje detašované pracoviště Ostrava službu Individuální bezbariérová doprava pro osoby se zdravotním postižením.
Tento projekt jsme připravili v návaznosti na potřeby osob se zdravotním postižením v oblasti mobility. Je iniciován zaznamenanou poptávkou po této službě ze strany uživatelů Statutárního města Ostrava, nebo jejich zákonných zástupců, kteří v souvislosti se zdravotním postižením vyžadují potřebu individuální bezbariérové dopravy. S pomocí Statutárního města Ostrava jsme zakoupili automobil Citroën Berlingo se speciálně upravenou rampou pro převoz uživatelů na mechanickém i elektrickém invalidním vozíku. Vozidlo bude rovněž využíváno k dopravě rozměrnějších kompenzačních pomůcek z naší nabídky (zvedáky, schodolozy, polohovací postele, apod.). Realizací této služby dojde ke zvýšení dostupnosti asistenčních služeb, které jsou ve Statutárním městě Ostrava zajišťovány. Individuální bezbariérová doprava umožní osobám se zdravotním postižením realizovat své sociální potřeby (dopravu do zaměstnání, k lékaři, na rehabilitace, za vzděláním, apod.). Dopravu budou zajišťovat vyškolené osobní asistentky, které poskytnou kvalifikovaný přístup k osobám se zdravotním postižením (podpora klienta při nastupování/vystupování, komunikace, doprovod, apod.).

Více informací můžete nalézt zde. Ceník k nabízené službě naleznete zde.

7. 3. 2014 - "Klub čaje o páté" - Rozvoj komunikace

Zveme Vás na setkání klubu "Čaje o páté", které se uskuteční ve středu 12.3.2014 od 14. hodiny. Během setkání zábavnou formou budeme trénovat naše komunikační dovednosti. Více informací se dozvíte v přiložené pozvánce. Z kapacitních důvodů nás prosím kontaktujte pro potvrzení účasti na tel.č.: 596 115 318, osobně nebo e-mailem na: czp.martinkova<zavinac>czp-msk.cz.

3. 3. 2014 - Zaměstnávání osob se zdravotním postižením - prezentace firem

Ve Frýdku-Místku se 27. února 2014 konala přednáška zaměřená na možnosti zaměstnávání osob se zdravotním postižením, která byla spojena také s Prezentací firem. Prezentace firem je jedna z klíčových aktivit projektu "Na trhu práce máme své místo!", což je projekt, který pomáhá osobám se zdravotním postižením najít vhodné pracovní uplatnění. Svou činnost představily 3 firmy z Frýdku-Místku. Prezentovaly nejen svůj předmět činnosti a vize do budoucna, ale nabídly účastníkům prezentace také volná pracovní místa, která jsou vyhrazena pro osoby se zdravotním postižením. Vybraní účastníci prezentace budou s organizacemi dále spolupracovat. Fotogalerii z prezentace naleznete zde.

12. 2. 2014 - "Klub čaje o páté" - Ubrousková technika

Srdečně Vás zveme na pravidelné setkání klubu "Čaje o páté", které se uskuteční ve středu 19.2.2014 od 15. hodiny na ul. Bieblova 3, Ostrava. Ubrouskovou technikou si ozdobíme předměty denní potřeby - květináče, hrnečky, svíčku apod., které si přinesete. Pozvánku, kde se dozvíte bližší informace najdet zde.

17. 1. 2014 - "Klub čaje o páté" - Trénink soustředění a myšlení

Zveme Vás na setkání klubu "Čaje o páté", které se uskuteční ve středu 22.1.2014 od 15. hodiny. Během setkání zábavnou formou budeme trénovat naši paměť, myšlení a soustředění. Naučíte se paměťové techniky, které vám pomohou zapamatovat si čísla, data, slovíčka, obličeje, či jména. Otestujete si svou paměť a dozvíte se tipy na trénování paměti a naučíte se, jak svou paměť zlepšit.

Z kapacitních důvodů nás prosím kontaktujte pro potvrzení účasti na tel. č.: 596 115 318, osobně nebo e-mailem na: czp.martinkova<zavinac>czp-msk.cz.

Více naleznete zde.
Těšíme se na Vás.

16. 1. 2014 - Pozor!! Změna termínu konání sportovní akce s názvem "Dny na monoski"

Vzhledem k NEDOSTATKU SNĚHU byli pořadatelé sportovní akce "Dny na monoski" PŘINUCENI ZMĚNIT DATUM konání sportovní akce VE SKI-AREÁLU RALIŠKA v Beskydech a to až na 23. 2. 2014. TERMÍN POSLEDNÍ DESTINACE 1. 3. 2014 V HLUBOČKÁCH U OLOMOUCE ZŮSTÁVÁ NEZMĚNĚN. Omlouváme se a děkujeme za pochopení. (Plakát)

7. 1. 2014 - Dny na monoski

Vzhledem k rozšířené spolupráci mezi lyžařskými školami Skifanatic a Newman school spolu s centrem APA při FTK Olomouc se připravuje na zimní měsíce roku 2014 na třech různých ski-areálech po celé České republice unikátní sportovně-rekreační akce s názvem "Dny na monoski". Jako první se můžeme těšit na monoski ve ski-areálu Hlinsko v Čechách 11. 1. 2014, poté následuje ski-areál Rališka v Beskydech 18. 1. 2014 a jako poslední se představí Hlubočky u Olomouce 1. 3. 2014. Celý projekt je financován prostřednictvím nadace Telefónica s názvem Think Big, s jejichž pomocí se naše společné plány a myšlenky mohou stát skutečností.

Celý článek | Plakát

Archiv: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007

zpět na aktuality