button techsoup.cz
Ježek software s.r.o.
Město Kopřivnice
Kopřivnice - zdravé město
Město Příbor

Aktuality

12.04.2019 - Školení zaměstnanců CZP MSK DP Ostrava

V sobotu 23. 3. 2019 probíhalo na pobočce v Ostravě interní školení zaměstnanců na téma: Manipulace s kompenzačními pomůckami.
Školení se zúčastnilo 18 zaměstnanců CZP MSK DP Ostrava, kteří si měli možnost vyzkoušet a naučit se manipulaci s mobilním závěsným elektrickým zvedákem, s klientem na lůžku, s antidekubitní vzduchovou matrací, plošinou a mechanickým invalidním vozíkem.
Jelikož nám počasí přálo, měli jsme možnost vyzkoušet některé kompenzační pomůcky přímo v terénu.

Školení zaměstnanců CZP MSK DP Ostrava Školení zaměstnanců CZP MSK DP Ostrava Školení zaměstnanců CZP MSK DP Ostrava Školení zaměstnanců CZP MSK DP Ostrava Školení zaměstnanců CZP MSK DP Ostrava

05.04.2019 - Přednáška pro děti z Dětského domova v Novém Jičíně

Dne 3.dubna 2019 jsme s kolegou Richardem Pešatem z OSPOD Nový Jičín přijali pozvání Dětského domova v Novém Jičíně. Dětem od 10 do 16 let jsme představili organizace, které zastupujeme a snažili se srozumitelnou formou předat informace o systému sociálním zabezpečení. Kam se obrátit, když přijdu o práci, mám vždy nárok na podporu v nezaměstnanosti? A co když nemám dost peněz na nájem? A kde vůbec můžu v Novém Jičíně tyhle záležitosti řešit? Společně jsme se snažili najít odpovědi přiměřené věku dětí a říct jim, že ani po odchodu z dětského domova nemusí být na problémy samy.

Přednáška pro děti z Dětského domova v Novém Jičíně Přednáška pro děti z Dětského domova v Novém Jičíně Přednáška pro děti z Dětského domova v Novém Jičíně

04.04.2019 - Dny umění nevidomých

Veřejnost na Novojičínsku bude mít již podeváté možnost se seznámit s uměním nadaných profesionálních nevidomých a slabozrakých interpretů a umělců. Od dubna do května proběhne v každém z měst Kopřivnice, Příbor, Nový Jičín a Frenštát pod Radhoštěm jeden hudební večer. Festival bude na Novojičínsku ukončen zářiovým slavnostním koncertem v kostele Povýšení svatého Kříže v Kuníně a výstavou počítačové grafiky a ilustrací Mgr. Markéty Evjákové. Festival Dny umění nevidomých na Moravě pořádaný Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR, z. s., se koná již po pětadvacáté v různých moravských městech a každoročně se do něj zapojují další odbočky. Na Novojičínsku jej organizuje oblastní odbočka SONS ČR, z. s. v Novém Jičíně.

V pátek 5. dubna od 18 hodin proběhne v Kavárně Vily Machů "Setkání s hudbou sedmi staletí", kde na loutnu a kytaru zahraje a slovem provede nevidomý hudebník a učitel hudby pan Jiří Jelínek z Jilemnice. Tento komponovaný pořad pana Jelínka si budou moci v sobotu 6. dubna od 17 hodin vychutnat i posluchači v Refektáři piaristického kláštera v Příboře.

Následovat bude v neděli 28. dubna od 17 hodin Hudební večer v Evangelickém sborovém domě v Novém Jičíně. Svým zpěvem a hrou na příčnou flétnu rozezní sál slečna Eva Blažková. Posluchači se mohou těšit na večer písní s duchovní tématikou od baroka po romantismus za klavírního doprovodu MgA. Lukáše Poledny, Ph.D.

Potřetí vystoupí zrakově postižení umělci ve Frenštátě pod Radhoštěm. Své umění nám v pátek 10. května od 17:00 hodin v kostele Sv. Jana Křtitele představí kytarové duo MgA. Kateřina Schejbalová s MgA. Filipem Moravcem.

Festivalové aktivity vyvrcholí v neděli 29. září slavnostním koncertem vokálně- instrumentálního souboru dobové hudby gotiky, renesance a baroka Musica Pro Sancta Cecilia. Koncertu bude předcházet dopolední mše Svatá v Kostele Povýšení svatého Kříže za zrakově postižené a jejich přátele. Samotný koncert proběhne od 14 hodin a bude součástí tradiční aktivity Zámku Kunín "Růže pro paní hraběnku".

5. září bude v hale Radnice v Novém Jičíně na Masarykově náměstí zahájena výstava grafik a ilustrací Mgr. Markéty Evjákové. Výstava bude ke zhlédnutí až do konce září.

Vstupné na všechny akce je dobrovolné a bude využito na financování kulturních aktivit zrakově postižených.

Přijďte si poslechnout krásnou hudbu, prohlédnout zajímavou výstavu a především strávit příjemné chvíle v milé společnosti lidí, kterým sice osud mnoho vzal, ale nadělil také talent a touhu rozdávat světu krásu ze svého srdce.

Plakát

02.04.2019 - "Klub čaje o páté" - Velikonoční plechovka

Přijměte prosím naše srdečné pozvání na dubnové setkání klubu "Čaj o páté" v úterý 16. 4. 2019 od 13.30 hodiny na ul. Bieblova 3, Ostrava. V tomto jarním čase si zpříjemníme společně strávený čas výrobou velikonoční plechovky. Pomůcky k výrobě budou pro vás přichystány, s sebou si vezměte sáček na výrobek a dobrou náladu. Těšíme se na Vaši návštěvu a shledání!
Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

01.04.2019 - Štramberský den zdraví

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, o.p.s. detašované pracoviště Nový Jičín Vás zve na Štramberský den zdraví, kde budou představeny naše služby osobní asistence a půjčovny kompenazčních pomůcek. Více informací naleznete zde.

05.03.2019 - Beseda na téma "Spotřebitelské právo v denním životě" v Kopřivnici

Ve čtvrtek 21. 2. 2019 jsme uspořádali ve spolupráci s Městským úřadem města Kopřivnice besedu na téma "Spotřebitelské právo v denním životě". Pozornost byla věnována různým druhům spotřebitelských smluv, se kterými se běžně všichni setkáváme. Hovořili jsme především o úskalích těchto smluv a o tom, jak rizika minimalizovat, případně, jak situaci řešit, pokud k uzavření smlouvy přece jen dojde. Účastníci besedy se aktivně zapojovali do diskuse, sdělovali své zkušenosti a předávali si tak vzájemně cenné informace, které pracovnice Občanské poradny upřesnily, doplnily a vysvětlily daný případ v souvislosti s platnou legislativou. V rámci praktické části besedy měli účastníci možnost přesvědčit se, jak je důležité pečlivě se seznámit s obsahem dokumentu před jeho podepsáním a že k uzavření smlouvy může dojít, aniž si to uvědomíme.
Věříme, že beseda byla pro všechny zúčastněné přínosem a pomůže jim lépe se orientovat v problematice spotřebitelských smluv a vyvarovat se ukvapeného jednání.

Beseda na téma Spotřebitelské právo v denním životě v Kopřivnici Beseda na téma Spotřebitelské právo v denním životě v Kopřivnici Beseda na téma Spotřebitelské právo v denním životě v Kopřivnici

05.03.2019 - "Klub čaje o páté" - Výroba věnce na dveře

Přijměte prosím naše srdečné pozvání na březnové setkání klubu "Čaj o páté" v úterý 12. 3. 2019 od 13.30 hodiny na ul. Bieblova 3, Ostrava. V tomto jarním čase si zpříjemníme společně strávený čas výrobou věnce na dveře. Pomůcky k výrobě budou pro vás přichystány, s sebou si vezměte sáček na výrobek a dobrou náladu. Těšíme se na Vaši návštěvu a shledání!
Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

12.02.2019 - Zpravodaj 1/2019

Právě vyšlo první číslo našeho zpravodaje v tomto roce. Prohlédnout si ho můžete zde!

11.02.2019 - "Klub čaje o páté" - Výroba kávového srdce

Přijměte prosím naše srdečné pozvání na únorové setkání klubu "Čaj o páté" v úterý 19. 2. 2019 od 13.30 hodiny na ul. Bieblova 3, Ostrava. V tomto zimním čase si zpříjemníme společně strávený čas výrobou kávového srdce. Pomůcky k výrobě budou pro vás přichystány, s sebou si vezměte sáček na výrobek a dobrou náladu. Těšíme se na Vaši návštěvu a shledání!
Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

11.02.2019 - Občanská poradna Vás zve 21.2.2019 na přednášku

Více informací naleznete zde.

30.01.2019 - Nová pravidla pro oddlužení

Poslanecká sněmovna schválila dlouho slibovanou novelu insolvenčního zákona, která měla rozšířit možnosti oddlužení pro širší spektrum žadatelů. Zákon nyní míří k podpisu prezidentu republiky a v platnost tedy vstoupí zřejmě v druhé půli roku.

Shrnuli jsme pro vás nejpodstatnější změny, které nás čekají. Ne vždy jsou výhodnější.

  • Dlužník nemusí na počátku prokázat, že je schopen uhradit v době 5 let alespoň 30% dluhů.
  • Pokud dlužník neuhradí alespoň 30% dluhů, bude o osvobození od zbytku pohledávek rozhodovat soud podle jeho snahy v průběhu sledovaného období. Může a nemusí osvobození od zbytku dluhu schválit.
  • Dochází k zastropování horní hranice příslušenství k dluhu.
  • Dlužník musí mít dostatečné příjmy, aby splátka věřitelům byla vyšší než odměna insolvenčního správce. Tedy minimálně částka 2178 Kč měsíčně.
  • Oddlužení se bude nově realizovat jen formou splátkového kalendáře spolu s prodejem majetku nebo jen prodejem majetku. To znamená, že nyní bude vždy prodáván majetek, bude-li to ekonomické.
  • Oddlužení může být ukončeno i po třech letech, zaplatí-li dlužník více jak 60%.
  • Oddlužení bude možno jednou za celou dobu na maximálně 1 rok přerušit.
  • Oddlužení bude možno prodloužit až o 6 měsíců.

Budete-li mít jakékoliv dotazy, můžete se obracet na občanskou poradnu v jejich konzultačních hodinách.

21.01.2019 - Občanská poradna, kontaktní pracoviště Příbor

Od 22.1.2019 je Občanská poradna, kontaktní pracoviště Příbor, opět v budově radnice, na náměstí S.Freuda 19, 742 58 Příbor, kde jsme Vám k dispozici každé úterý 8-12 bez nutnosti objednání a 13-16 pouze na objednávku.

15.01.2019 - Opavská senior akademie otevírá další ročník

Město OpavaMěsto Opava pořádá již potřetí pro občany starší 50 let senior akademii. Přednášky budou probíhat od 7. února každý čtvrtek od 13.30 do 15 hodin v areálu Magistrátu města Opavy na Krnovské ulici č. 71/D. "Letos se můžete těšit například na tato témata: bezpečí na internetu, prevence požárů, sebeobrana, kdy se stáváme obětí, domácí násilí na seniorech, paměťové techniky, první pomoc, šmejdi a jiní podvodníci, stáří bez nehod, příležitost dělá zloděje, s čím je možné se obrátit na sociálního pracovníka na obci," zve Dagmar Polášková, protidrogová koordinátorka a manažerka prevence kriminality. Účast na přednáškách je zdarma. Po absolvování celého bloku obdrží každý účastník osvědčení a drobný dárek.

Zájemci se mohou hlásit paní Dagmar Poláškové buď telefonicky na telefonních číslech: 553 756 725, 604 229 336 nebo e-mailem: dagmar.polaskova@opava-city.cz. Je potřeba uvést jméno, příjmení, rok narození, adresu bydliště, telefon, případně e-mailovou adresu.

11.01.2019 - Město Kopřivnice srdečně zve všechny seniory na aktivity z celoročního programu "Aktivní senior 2019 aneb Setkávání při sportu, zábavě i vzdělávání"

Občanská poradna tímto zve na přednášku Spotřebitelské právo v denním životě, která se uskuteční 21.2.2019 od 14 hodin v Klubu seniorů, Sokolovská 393, Kopřivnice.

Více informací zde.

09.01.2019 - Divadelní přednáška "SENIOR BEZ NEHOD" - úterý 29.1.2019 / 16:00 - 17:30 / Obecní dům v Opavě / bez vstupného /

Zdravé město Opava Vás zve na edukativní přednášku "Senior bez nehod". Součástí přednášky budou naučná videa a herecké scénky, které budou zábavnou formou ilustrovat reálné situace s dopravní tématikou. Publikum bude moci zároveň prostřednictvím hlasovacího zařízení interaktivně rozhodovat o vývoji děje. V divadelních scénkách se můžete těšit na herečku Jaroslavu Obermaierovou a herce a zpěváka Jiřího Štědroně.

Přednáška je určena nejen řidičům automobilů, ale také seniorům spolujezdcům, chodcům, cyklistům, cestujícím prostředky hromadné dopravy. Podrobněji bude hovořeno například o statistikách dopravních nehod a jejich příčinách, o specifikách chování starších řidičů v silničním provozu, o zdravotních prohlídkách šoférů, vlivu nemocí či medikamentů na výkon řidiče, o vybavení moderních automobilů a jak je správně využívat, i o změnách v pravidlech silničního provozu. Řeč bude i o tom, jak se správně chovat jako chodec, jak je to s předností chodců na přechodech, ale také o bezpečné a zdravé cyklistice. Dojde i na to, jak správně cestovat autobusy či tramvajemi.

Bližší informace zde.

09.01.2019 - "Klub čaje o páté" - Výroba hračky

Přijměte prosím naše srdečné pozvání na lednové setkání klubu "Čaj o páté" v úterý 15. 1. 2019 od 14.30 hodiny na ul. Bieblova 3, Ostrava. V tomto zimním čase si zpříjemníme společně strávený čas výrobou veselé hračky. Pomůcky k výrobě budou pro vás přichystány, s sebou si vezměte sáček na hračku a dobrou náladu. Těšíme se na Vaši návštěvu a shledání!
Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

Archiv: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007